Разлика между версии на „Манасиева летопис“

?
(?)
[[Image:57-manasses-chronicle.jpg|thumb|right|200 px|Покръстването на българите, Миниатюра от Ватиканския препис Манасиевата летопис]]
'''Манасиевата летопис''' или '''Манасиевата хроника''' е български средновековен писмен паметник, превод на Световната летопис на ромейския писател [[Константин Манасий]]. Оригиналният текст е [[поезия|в мерена реч]] и се състои от 6733 стиха. Той обхваща събития [[от сътворението на света]] до началото на управлението на ромейския император [[Алексий I Комнин]] (1081-1118). Хрониката е написана по желание на севастократорица Ирина, съпруга на [[севастократор]] Андроник Комнин, брат на император [[Мануил I Комнин]]<ref>Божилов, Иван, Стара българска литература, Том II - – Исторически съчинения, Български писател, С., 1983, стр. 400</ref>.
 
Преводът е направен в немерена реч, в периода [[1335]]-[[1345]] г. по заповед на цар [[Иван Александър]] (1331- – 1371 г.) и има 19 добавки, свързани с българската история. Запазени са 5 [[препис]]а.
[[Image:62-manasses-chronicle.jpg|thumb|right|200 px|Нападението на Константинопол, Миниатюра от Ватиканския препис Манасиевата летопис]]
 
== Известни преписи ==
=== Московски препис ===
Московският препис е българска редакция и представлява най-старият запазен препис на летописа, съхранен в Сборника на поп Филип от 1345 г. ИзнесенКопието е отбило Атондонесено от рускияХилендарския библиофилмонастир АрсенийВатопед Суханови презпредадено ХVІІна векПатриарха Никон в 1665 г. от Йеромонаха Арсений Суханов, заедновъв връзка с множествопроектираната в Русия реформа на богослужебните книги през другиХVII ръкописив. Днес се намира в Държавния исторически музей в [[Москва]].
 
=== Ватикански препис ===
[[Картинка:Krum1.jpg|right|мини|200 px|Крум пирува след победата над император Никифор, Миниатюра от Ватиканския препис на Манасиевата хроника]]
Ватиканският препис се състои от 206 [[пергамент]]ови листа. Той е единственият [[илюстрация|илюстриран]] с оригинални [[миниатюра|миниатюри]] - – 69 на брой с над 100 отделни сцени. От тях 18 миниатюри са посветени на събития от българската история<ref>Дуйчев, Иван, Миниатюрите на Манасиевата летопис, С., 1962</ref>, на българо-руските и българо-ромейски отношения. Останалите са заети от изгубения днес ромейски първообраз. Този препис се съхранява във Ватиканската библиотека.
 
=== Тулчански препис ===
Тулчанският препис е българска редакция от XVI-XVII век. Съхранява се в ръкописната сбирка на Румънската академия на науките в [[Букурещ]].
 
=== Хилендарски препис ===
Хилендарският препис от [[1510]] година е в [[сръбска редакция на старобългарския език|сръбска редакция на среднобългарския език]] и се съхранява в [[Хилендарски манастир|Хилендарския манастир]].
Новгородският препис от XVII век също е в сръбска редакция на среднобългарския език. Днес се намира в [[Санкт Петербург]].
 
== Литература ==
* Дуйчев, И., М. А. Салмина, О. В. Творогов, Среднеболгарский перевод Xроники Константина Манассии в славянских литературах, С, 1988
 
== Бележки ==
<references />
 
{{commonscat|Constantine Manasses Chronicle}}
<references />
 
{{Старобългарски ръкописи}}