Разлика между версии на „Уикипедия:Малка промяна“

преведен текста от Help:Minor edit
 
(преведен текста от Help:Minor edit)
__TOC__
#виж [[Уикипедия:Как се редактират страници#Малка промяна]]
Отбелязването на кутийката '''„Това е малка промяна.“''' следва да се използва, когато с направената редакция се внася само повърхностна, бегла промяна в съдържанието на статията:
* корекции на правописни и пунктуационни грешки,
* промени по форматирането и външния вид на статията,
* преподреждане на текста, без промени по съдържанието, и т.н.
Малката промяна е версия на [[Уикипедия:Статия|статията]], която редакторът счита, че не изисква преглеждане от страна на други редактори и не представлява обект на дискусия.
 
За разлика от нея, голямата промяна е редакция, която следва да бъде прегледана и от другите редактори, които имат отношение към статията, и да получи одобрение с консенсус. С други думи, всяка промяна, която се отразява на ''смисъла'' на статията е голяма, дори и да се състои в една дума.
 
Разграничаването между големи и малки промени е от значение, понеже редакторите могат да изберат да пренебрегнат малките промени, когато преглеждат [[Последни промени|Последните промени]], влезлите като регистрирани в системата потребители могат дори да направят [[Уикипедия:Настройки|настройка в предпочитанията]] си малките промени да не им се показват.
 
Ако мислите, че има и най-малка вероятност друг редактор да оспори промяната, която правите, то е препоръчително да не я отбелязвате като малка промяна.
 
В английската Уикипедия на потребителите, които не са се регистрирали при влизането си, не се позволява да правят малки промени, от съображения за потенциален вандализъм. Възможността за внасяне на малки промени е възприета като още една причина анонимните редактори да се регистрират.
 
== Кога промените са малки ==
За малки промени са считат:
* Поправки на правописни грешки;
* Обикновено форматиране (замени на малки с главни букви, и други);
* Форматиране, което не променя смисъла на статията (добавяне на хоризонтални линии, разделяне на параграфи, там където това не води до промяна на смисъла, и други);
* Очевидни фактологични грешки (например сбъркани години);
* Оправяне на проблеми с оформлението на страницата;
* Добавяне на вътрешни препратки;
* Премахване на [[Уикипедия:Вандализъм|вандализъм]].
 
== Добре е да се запомни ==
* Всяка промяна по съдържанието на страницата, дори и такава, която не изменя представянето в [[HTML]] (например добавяне на интервал или нов ред), се третира като промяна от гледна точка на базата данни.
 
* Отбелязването на голяма промяна като малка се счита за лош [[Уикипедия:Уикиетикет|етикет]], особено когато промяната е свързана с изтриването на някаква част от текста.
 
* В повечето случаи, [[Уикипедия:Възвръщане|възвръщането]] на съдържанието на страница не би трябвало да се възприема като малка промяна. Когато статията е обект на дискусия, и особено когато е назряла редакторска война, е препоръчително промените изобщо да не се отбелязват като малки. Връщането на отявлен вандализъм е изключение от това правило.
 
* Вашият потребителски списък за наблюдение визуализира единствено [[Уикипедия:Последни промени|последните промени]], направени по наблюдаваните от вас страници, дори и тези промени да са малки. Следователно, малки промени направени след големите ще заемат мястото им в списъка ви за наблюдение. Ако не сте сигурни какви промени са настъпили по наблюдавана от вас страница, разгледайте историята на страницата.
 
* Ако ''по грешка'' отбележите съществена редакция по статия като малка, би следвало да направите нова [[:en:Help:dummy edit|фалшива редакция]], с която да отбележите в [[Уикипедия:Винаги коментирайте промените в полето Резюме|резюмето]], че предишната редакция е представлявала голяма промяна. За да направите фалшива (фиктивна, тривиална) редакция не е достатъчно само да отворите страницата за редактиране и да запишете без да внесете промяна в съдържанието. Не е достатъчно и да добавите интервал или нов ред в края на съдържанието — такива редакции не се записват в базата данни и резюмето към тях се игнорира. Тривиална редакция обаче може да се направи, като се добави допълнителен интервал между две думи или нов ред някъде измежду параграфите на страницата — такива промени се запазват в историята на статията, макар и да не оказват влияние в съдържанието ѝ.
 
* Може би си заслужава на [[Уикипедия:Дискусионна страница|беседата]] на статията да бъдат обсъдени евентуалните разногласия по значимостта на промените, като се внимава да не се стигне до [[Уикипедия:Никакви лични нападки|лични нападки]]. Може да се намери някакво средно положение, и много от редакторите, допринасящи към статията, ще оценят чуждото мнение за това дали се справят.
 
== Изключения ==
Администраторите могат полуавтоматично да възвръщат последните редакции по дадена страница. Всяко такова ''"връщане на лентата"'' (''rollback'') се маркира от уики-софтуера като малка промяна. Това е така, понеже сумарният ефект от направените редакции и връщането е нулев. Целта на този тип връщания е премахването на вандализми, в случаите когато възвръщането след вандализъм следва да се разглежда като малка промяна (и може да се пренебрегне в списъка на последните промени). "Връщането на лентата" обаче може да има неблагоприятен ефект, ако потребител, който наблюдава съответната страница, е направил настройката да не вижда малките промени — така в неговия списък ще се появи известие за вандализираната версия на статията, която не е била отбелязана като малка промяна, но няма да се появи известието за евентуално последвалото връщане, отбелязано като малка промяна.
 
[[Категория:Уикипедия]]
 
[[en:Help:Minor edit]]