Разлика между версии на „Тетевен (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Тетевен''' се намира в [[Северна България]] и е една от съставните [[община|общини]] на [[Ловешка област]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е разположена в югозападната част на [[Област Ловеч]]. С площта си от 697,161 km<sup>2</sup> заема 3-то място сред 8-те общините на областта, което съставлява 16,89% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на север – [[Община Ябланица]] и [[Община Луковит]];
* на североизток – [[Община Угърчин]];
* на изток – [[Община Троян]];
* на югоизток – [[Община Карлово]], [[Област Пловдив]];
* на юг – [[Община Антон]], [[Община Пирдоп]] и [[Община Златица]], [[Софийска област]];
* на запад – [[Община Етрополе]] и [[Община Правец]], [[Софийска област]].
 
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е високо и средно и ниско планински, като територията ѝ изцяло попада в пределите на [[Стара планина|Средна Стара планина]] и [[Предбалкан|Западния]] и [[Предбалкан|Средния Предбалкан]].
 
Южната част на общината, на юг от селата [[Дивчовото]] и [[Рибарица (Област Ловеч)|Рибарица]] и седловината [[Превлаката]] (1098 m) се заема от северните разклонения на [[Златишко-Тетевенска планина]] (част от [[Стара планина|Средна Стара планина]]). От билото на планината на север се спускат дълги и тесни ридове, между които в дълбоки и залесени долини протичат най-горните течения на реките [[Черни Вит|Черни]] и [[Бели Вит]] и техните начални притоци. Тук на границата с [[община Карлово]] се издига първенецът на планината и на общината връх '''[[Вежен]] (2198 m)'''.
 
Останалата част на общината попада в пределите на [[Предбалкан|Западния]] и [[Предбалкан|Средния Предбалкан]]. Районът западно от долината на река [[Вит]] и лявята съставяща я река [[Черни Вит]] се заема от източните и северните части на планината [[Лисец (Предбалкан)|Лисец]] (най-източната орографска единица на [[Предбалкан|Западния Предбалкан]]). Най-високата ѝ точка в пределите на общината е връх Беглика (1096 m), издигащ се североизточно от село [[Голям извор (Област Ловеч)|Голям извор]], на границата с [[община Ябланица]]. Източните склонове на планината обърнати към долината на [[Вит]] и [[Черни Вит]] са много стръмни, на места осеяни със скални венци, а западните, в района на село [[Голям извор (Област Ловеч)|Голям извор]] са полегати.
 
На изток от долините на [[Вит]] и [[Черни Вит]] се простира [[Предбалкан|Средния Предбалкан]]. Тук той е представен с две планини. На север и североизток от дълбоката долина на река [[Бели Вит]] и източно от същинската река [[Вит]] се простира най-високата планина на [[Предбалкан]]а – [[Васильовска планина]] (връх Васильов 1490 m). В пределите на община Тетевен попадат нейните югозападни и северозападни части.
 
Между река [[Черни Вит]] на запад, река [[Бели Вит]] на североизток и седловината [[Превлаката]] на юг се издига планината [[Лествица (планина)|Лествица]], която изцяло попада в пределите на общината. Тя триъгълна форма и стръмни западни и североизточни склонове обърнати към двете реки. Нейната максимална височина е връх Голям Климаш (1355 m), разположен северно от седловината, свързваща я със [[Златишко-Тетевенска планина|Златишко-Тетевенската планина]] на [[Стара планина|Средна Стара планина]].
 
Най-ниската точка на община Тетевен се намира в най-северната ѝ част, северозападно от село [[Български извор]], в коритото на река [[Вит]] – 250 m н.в.
 
==== Води ====
Над 95% от територията на общината попада във водосборния басейн на река [[Вит]]. Тя се образува от сливането на двете съставящи я реки [[Черни Вит|Черни]] и [[Бели Вит]] при квартал Полатен на град [[Тетевен]]. Река [[Черни Вит]] извира от [[Златишко-Тетевенска планина|Златишко-Тетевенската планина]] под името Боатинска река, преминава през село [[Дивчовото]], завива на север и вече под името [[Черни Вит]] тече много дълбока и залесена долина между планините [[Лисец (Предбалкан)|Лисец]] и [[Лествица (планина)|Лествица]]. Река [[Бели Вит]] води началото си от стика между [[Златишко-Тетевенска планина]] и [[Троянска планина]] и тече на север, а след устието на десният си приток река Дебелщица – на северозапад. Преминава през село [[Рибарица (Област Ловеч)|Рибарица]] и общинския център град Тетевен, където образува малко долинно разширение, в което е разположен града. При квартал Полатен двете реки се сливат и дават началото на река [[Вит]]. Тя тече на север в много дълбока долина със стръмни склонове между планините [[Лисец (Предбалкан)|Лисец]] на запад и [[Васильовска планина|Васильовска]] на изток. Напуска пределите на общината малко преди да навлезе в късия и тесен пролом [[Боаза (пролом на река Вит)|Боаза]]. Тук в нея отдясно се влива река [[Калник]].
 
Останалите 5% от територията на община Тетевен, в най-западната ѝ част, землището на село [[Голям извор (Област Ловеч)|Голям извор]] принадлежат към водосборния басейн на река [[Искър]]. Те се отводняват от река Оселна, десен приток на река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]], която от своя страна е десен приток на река [[Искър]].
 
== Население ==