Разлика между версии на „Изомерия“

м (Робот: Преместване на 56 междуезикови препратки, вече съхранявани в [http://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page Уикиданни], в d:q127950.)
== Видове изомерия ==
От съвременна гледна точка изомерията на органичните съединения бива:
 
* ''конституционна'' - изомерните молекули имат еднакъв количествен състав (конституция), но различен ред на свързване на атомите
=== Позиционна изомерия ===
* ''конфигурационна'' - поредността на свързване на атомите е еднаква, но в триизмерното пространство молекулите се различават помежду си. Бива:
Тя се определя от разположението на връзки­те и функционалните групи спрямо различните въглеродни атоми от веригата.<ref name=":0">М. Николов и др. – Учебник по Химия за студенти по медицина и стоматология – Трето издание – АРСО София 2012 – ISBN: 978-954-8967-26-Х</ref>
**'''а.''' ''оптична'' (енантиомерия) - отнасят както предмет и огледалния му образ (различават се по конфигурацията на един [[асиметричен въглероден атом]])
 
**'''б.''' ''геометрична'' (диастереомерия) - не се отнасят както предмет и огледалния му образ, различават се по взаимното положение на заместителите спрямо двойна връзка или пръстен (cis-trans, Е-Z-диастереомерия); комбинацията от конфигурациите на повече от 1 асиметричен С-атом(сигма-диастереомерия).
=== Метамерия ===
Това е изомерия, при която различни въглеводородни групи са свързани с ед­накви многовалентни хетероатоми ([[Кислород|O]],[[Азот|N]]).
Например метамери са CH<sub>2̠</sub>–CH<sub>3</sub>'''–О–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетилов етер) и CH<sub>3</sub>'''–O–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> метилпропилов етер
 
или CH<sub>2̠</sub>–CH<sub>3</sub>'''–NH–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (диетиламин) и CH<sub>2̠</sub>–CH<sub>3</sub>'''–NH–'''CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>3</sub> (метилпропиламин).<ref name=":0" />
 
=== Конституционна ===
* ''конституционна'' - изомернитеИзомерните молекули имат еднакъв количествен състав (конституция), но различен ред на свързване на атомите
 
=== Конфигурационна ===
* ''конфигурационна'' - поредносттаПоредността на свързване на атомите е еднаква, но в триизмерното пространство молекулите се различават помежду си. Бива:
**'''а.''' ''оптична'' (енантиомерия) - отнасят както предмет и огледалния му образ (различават се по конфигурацията на един [[асиметричен въглероден атом]])
**'''б.''' ''геометрична'' (диастереомерия) - не се отнасят както предмет и огледалния му образ, различават се по взаимното положение на заместителите спрямо двойна връзка или пръстен (cis-trans, Е-Z-диастереомерия); комбинацията от конфигурациите на повече от 1 асиметричен С-атом(сигма-диастереомерия).
 
* ''конформационна'' - изомерните молекули (конформери) се различават единствено по завъртане на някои молекулни фрагменти около проста връзка и лесно преминават от един в друг ([[циклохексан]]: стол-вана).
 
318

редакции