Отваря главното меню

Промени

основна преработка и допълване от В за А
**Породи от източния бряг на Африка с дълги рода, с примеси на европейски породи и занга
**Африкандер
*Породи креолски говеда от Латинска Америка и Карибския басейн
**Породи креолски говеда с испански произход
**Породи креолски говеда с португалски произход
**Породи кръстоски на креолски с европейски говед
**Породи кръстоски на креолски говеда със зебу
*Породи зебу и зебу-тауринни породи от Новия Свят и Австралия
**Месни породи зебу от Новия свят и Австралия
**Зебу-тауринни породи
 
== Говедовъдство в България ==