Разлика между версии на „Свят“

м
кор., форматиране: кавички, тире (ползвайки Advisor)
м (кор., форматиране: кавички, тире (ползвайки Advisor))
:''Виж още [[Свят (пояснение)]].''
 
[[Файл:Winkel-tripel-projection.jpg|дясно|thumb|300px|Светът около нас - – [[Земята]]]]
 
'''Светът''' (или ''светът около нас'') е общото наименование на сбора от човешката цивилизация, особено през човешкия опит, история или с други думи "човешката„човешката ситуация"ситуация“ като цяло, която е разпространена като цяло, тоест навсякъде по [[Земя]]та.<ref>[http://www.merriam-webster.com/dictionary/world Значение на "свят"„свят“ (world) в речник МириамMerriam-Уебстърwebster]</ref> Във философски контекст, светът може да се отнася до Вселената, всичко, което конституира реалността. Някои автори като Карл Сеган използват термина светове за да се отнасят към небесните тела..
 
== Етимология ==
Българската дума ''свят'' е пряк наследник на старобълг. '''свѣтъ''' – „светлина“ и „свят“, която пък произлиза от праславянската '''*světъ''' – „светлина“. Сравнете със староинд. ''śvetaṣ'', авест. ''sраētа'' – „светъл, бял“ (от ИЕ *k^uoit-o-), лит. ''šviеsti'', ''šviečiа'' – „свети“, ''švitėti'' – „блести“, староинд. ''śvitrás'' – „бял“, староперс. ''sipihr'' – „небе“, гот. ''ƕeits'', старосканд. ''hvītr'', староангл. ''hwīt'', старосакс. ''hwīt'', ст.в.нем. ''hwiʒ'' – „бял“ от ИЕ *k^uit-.<ref>[http://bg.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82свят#.D0.95.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.8F Wiktionary: ''свят'']</ref>
 
От изброените примери е очевидно, че възприетата в новобългарски език постановка, за ''променливо'' '''я''' не е коректна, относно едносрични думи, в които участва звук обозначен с буквата ѣ (-йе,-ie, -ьeье, но не и -ia).
 
Неразрешените спорове, които се ниглижиратнеглижират и досега, се доказват, от логичен анализ – - сравнванесравняване на сходни възприети промени, като напримернонапример брѣг, преминало в бряг, но запазващо формата при членуване 'брегът', както и при ненужно въвеждане на омонимомонима свѣт, при преминаването към "св„св'''я'''т"т“ (дума с равностоен фонетичен състав на "свят"„свят“, в етимологичното значение за духовно чист, непорочен).
 
Етимологично, свят е дума, която е обвързана смислово с духовен възглед, или религиозна трактовка, а в нейния корен е "свiт"„свiт“<=>"свi„свi-ат"ат“=>"св„св'''я'''т"т“ (изразите "този„този свят човек"човек“ и "този„този Свят"свят“ сигурно са доста трудно обясними, за чуждоезичните преводачи от български).
И в старобългарския, и в новобългарския, свят (свiaт) и свет (свѣт) са думи, с близък звуков състав, но различни по значение, но в страробългарския са се изписвали и произнасяли по различен начин, който е ясно обозначен и в правописните норми. Докато в новобългарския са въвесени двусмислени и неясни, спрямо логическата обосновка и аргументация, правила.
 
И в старобългарския, и в новобългарския, свят (свiaтсвiат) и свет (свѣт) са думи, с близък звуков състав, но различни по значение, но в страробългарския са се изписвали и произнасяли по различен начин, който е ясно обозначен и в правописните норми. Докато в новобългарския са въвесенивъведени двусмислени и неясни, спрямо логическата обосновка и аргументация, правила.
 
== Източници ==