Разлика между версии на „Лаймска болест“

(поправки)
*Препоръки на CDC [http://www.cdc.gov/lyme/resources/TwoTieredTesting.pdf Двустепенно лабораторно изследване за лаймска болест. ({{lang-en|Two-Tiered Testing for Lyme Disease.}})]
*[http://cid.oxfordjournals.org/content/43/9/1089.full.pdf+html Клинична оценка, терапия и превенция на лаймска болест, човешка гранулоцитна анаплазмоза и бабезиоза: клинични практически указания от Обществото на американските лекари инфекционисти ({{lang-en| The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious diseases society of America}}]
*[http://xn--h1aalajfll.com/ Симптоми на лаймска болест и други заболявания на човешкия организъм]
 
== Литература ==
Анонимен потребител