Разлика между версии на „Мочурица“

м
Премахната редакция 7311954 на LordBumbury (б.); форматиране: 9x тире, 3x кавички, нов ред (ползвайки Advisor)
м (от ляво)
м (Премахната редакция 7311954 на LordBumbury (б.); форматиране: 9x тире, 3x кавички, нов ред (ползвайки Advisor))
| басейн = 1278
| отток = 2,7
| начало-място = [[Стидовска планина]]{{Br}} [[Стара планина]]{{Br}}във военния полигон "Ново„Ново село"село“
| начало-гео-ширина = 42.7339
| начало-гео-дължина = 26.5486
'''Мочурица''' е [[река]] в [[Южна България]], област [[Област Сливен|Сливен]], община [[Община Котел|Котел]], [[област Бургас|Бургас]], общини [[Община Сунгурларе|Сунгурларе]] и [[Община Карнобат|Карнобат]] и [[Област Ямбол|Ямбол]], общини [[Община Стралджа|Стралджа]], [[община Тунджа|Тунджа]] и [[Община Ямбол|Ямбол]] ляв приток на [[Тунджа]]. Дължината ѝ е 86 km, която ѝ отрежда 38-мо място сред реките на [[България]]. Река Мочурица е най-големият приток на [[Тунджа]].
 
Река Мочурица извира на 561 м н.в. от южните склонове на [[Стидовска планина]] в [[Стара планина]], в района на военния полигон "Ново„Ново село"село“. По цялото си протежение тече през равнинен терен в широка долина с голяма заливна тераса и малък надлъжен наклон от 1,4‰. В горното си течение пресича от запад на изток Сунгурларското поле, като постепено завива на юг, а западно от град [[Карнобат]] посоката ѝ става югоизточна и образува къс пролом между планинския рид [[Терзийски баир]] на запад и възвишението [[Хисар (възвишение)|Хисар]] на изток. След пролома надлъжният ѝ наклон става още по-малък и в долината и се появяват заблатени участъци и високи подпочвени води, откъдето идва и името на реката. Влива от лявоотляво в река [[Тунджа]] на 128 м н.в., в северната промишлена зона на град [[Ямбол]].
 
Площта на водосборния басейн на реката е 1278 km<sup>2</sup>, което представлява 15,16% от водосборния басейн на [[Тунджа]].
 
Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток
:::* ← Дордере
По течението на реката са разположени 11 населени места, в т.ч. 1 град и 10 села:
* [[Област Сливен]]
:* [[Община Котел]] – [[Мокрен]];
* [[Област Бургас]]
:* [[Община Сунгурларе]] – [[Чубра]];
:* [[Община Карнобат]] – [[Церковски]], [[Деветинци]], [[Деветак]];
* [[Област Ямбол]]
:* [[Община Стралджа]] – [[Маленово]], [[Палаузово]], [[Воденичане]], [[Чарда]];
:* [[Община Тунджа]] – няма населени места;
:* [[Община Ямбол]] – '''[[Ямбол]]'''.
 
Поради равнинния характер на терена през който протича реката водите и масово се използват за напояване за обширните земеделски земи в долината и&#768;.
Почти по цялото си протежение коритото на реката е коригирано с водозащитни диги, въпреки това много често (последно през февруари 2010 г.) при бързо снеготопене или поройни дъждове Мочурица скъсва ограждищите я диги и причинява наводнения на земеделски земи и населени места <ref>[http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=378950]</ref><ref>[http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=486108]</ref>.
 
По долината на реката на протежение от 11,9 км преминава и участък (от град [[Сунгурларе]] до село [[Мъдрино]]) от третокласен път № 705 от Държавната пътна мрежа [[Бероново]] – [[Сунгурларе]] – [[Мъдрино]].
 
По долината на реката, от [[Карнобат]] до [[Ямбол]] преминава участък от трасето на жп линията [[София]] – [[Бургас]].
 
По долината на реката преминава и участъка от Ямбол до Карнобат на автомагистрала "[[Тракия (автомагистрала)|Тракия]]".
 
Територията около реката е обявена за защитена зона по [[Натура 2000]].