Разлика между версии на „Българско Черноморие“

Етикет: Редакция чрез мобилно приложение
 
=== Строеж и развитие на релефа ===
В геоложкия строеж на отделните части на крайбрежието се наблюдава разнообразие. Тук се включват най-източните части на две от основните морфоструктури в страната: Мизийската плоча и Балканидите. От север на юг се редуват различни по възраст и състав структури на [[Дунавската равнина]], [[Предбалкан]]а, [[Стара планина]], [[Бургаска низина|Бургаската низина]], [[Странджа]]. На север са разпространени варовиците и пясъчниците, а на юг ­ различни вулкански скали I mnogo voda ­ (предимно андезити и андезитни туфи). Бургаската низина е покрита с морски и речни наноси.
 
Формирането на релефа е свързано с развитието на Черноморската котловина. През кватернера издигането на крайбрежието е довело до образуването на шест морски (абразионни) тераси. На места то е потъвало и устията на някои черноморски реки са се превръщали в лимани ­ Ропотамо, Велека и др. Характерна форма на релефа са плажните ивици, обхващащи около 25% от крайбрежието. Край някои от тях са се образували дюни, високи до 8­10 м (Несебър). Свлачищата са характерни за северното крайбрежие ­ Балчишко, около устието на р. Батова, Варненско и др., а за южното ­в района на кв. [[Сарафово]], Бургаско. Особено силни свлачищни процеси се проявиха през пролетта на 1997 г. в районите на курортите Св. Св. Константин и Елена, Златни пясъци и Албена. Скалисти брегове с отвесни склонове (клифове) са типични за районите на нос Калиакра, нос [[Галата]], както и около нос Емине. Красиви скални образувания, подмоли и пещери има по Северното Черноморие в районите на Тюленово, Камен бряг и др.
Анонимен потребител