Ценово (община): Разлика между версии

Редакция без резюме
 
От юг на север, по цялото протежение на община Ценово протича най-долното течение на река [[Янтра]]. Тя навлиза в общината югоизточно от село [[Долна Студена]], минава последователно покрай селата [[Белцов]], [[Джулюница (Област Русе)|Джулюница]], [[Беляново]], [[Новград]] и [[Кривина (Област Русе)|Кривина]] и северозападно от последно се влива отдясно в [[Дунав]] на 17 m н.в. Между селата [[Белцов]] и [[Новград]] реката образува последния по течението си пролом, а в останалата част долината ѝ е дълбока, спрямо околния терен, но широка и с множество меандри. При село [[Новград]] в нея отляво се влива последният ѝ проток река [[Студена (река)|Студена]], коритото на която по цялото ѝ протежение в община Ценово е коригирано чрез водозащитни диги.
 
==== Климат ====
Община Ценово попада в областта с умерено-континентален климат, според климатичното райониране на България. Тази област е продължение на Средноевропейската климатична област.
 
Климатът в района се формира под влияние на въздушните маси, които постъпват от умерените географски ширини – океански и континентални. Средната годишна температура е 12°С, средногодишна амплитуда – 25.6°С, а максимална амплитуда – 70°С. През зимата тук се наблюдават много ниски температури, през лятото много високи, които са по–големи от средните за същата географска ширина. Валежите в района са разпределени неравномерно през годината. Най-влажен е месец юни – 98 мм, а с най-малко валежи са месеците февруари – 28 мм и март – 33 мм. Слана пада най-рано на 10 октомври и най-късно на 12 май. Първите снеговалежи започват обикновено през ноември, а последните са през април. През пролетта и лятото са чести случаите на градушки, които нанасят значителни поражения на селскостопанските култури. Преобладаващи ветрове са североизточните и югозападните, а с най-малка повторяемост са северните, северозападните и южните ветрове. Случаите на тихо време са приблизително една четвърт от общия брой на наблюдаваните дни. Режимът на мъглите, в прилежащата на река Дунав територия, значително се различава от тази в останалите части на региона който е характерен за поречието на всички по-големи реки.
 
== Население ==