Разлика между версии на „Твърдица (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Твърдица''' се намира в Югоизточна [[България]] и е една от съставните общини на [[Област Сливен]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината е заема западната част на [[Област Сливен]]. С площта си от 442,496 km<sup>2</sup> е най-малката сред 4-те общините на областта, което съставлява 12,48% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на изток – [[Община Сливен]];
* на юг – [[Община Нова Загора]];
* на запад – [[Община Гурково]], [[Област Стара Загора]];
* на север – [[Община Елена]], [[Област Велико Търново]].
 
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е разнообразен – равнинен и ниско хълмист в южната ѝ част, средно планински в северната. Територията и заема части от три физикогеографски области на България – [[Стара планина|Средна Стара планина]], [[Твърдишка котловина|Твърдишката котловина]] и [[Средна гора]].
 
Към Старопланинската физикогеографска област в община Твърдица попадат част от южните склонове на [[Елено-Твърдишка планина]] (най-източната част на [[Стара планина|Средна Стара планина]]) В нея, на границата с [[община Елена]] се издига най-високата ѝ точка връх '''[[Чумерна (връх)|Чумерна]] 1536,1 m''', която се явява и най-високата точка на общината. Южните склонове на планината, са стръмни, на места прорязани от дълбоки долини и дерета и завършващи с големи наносни конуси в подножията си.
 
Южно от [[Елено-Твърдишка планина|Елено-Твърдишката планина]] се простира обширната (287 km<sup>2</sup>) [[Твърдишка котловина]], чиято западна част е по-висока (250-300 m н.в.) и се нарича Твърдишко поле, а източната – по-ниска (200-250 m н.в.) – Шивачевско поле. В него югоизточно от село [[Близнец]], в коритото на река [[Тунджа]] се намира най-ниската точка на община Твърдица – 191 m н.в.
 
Южно от [[Твърдишка котловина|Твърдишката котловина]] се простират части от [[Сърнена Средна гора]], като наа юг от [[Межденишки пролом|Межденишкия пролом]] на река [[Тунджа]] в землището на село [[Сърцево]] попада съвсем малка част от планината с максимална височина 447,9 m, разположена югозападно от селото. Между [[Межденишки пролом|Межденишкия пролом]] на [[Тунджа]] на юг и [[Твърдишка котловина|Твърдишката котловина]] на север се издигат два ниски рида, които орографски са свързани със [[Сърнена Средна гора]]. На запад е рида [[Межденик]] (връх Тилилееца 604,2 m), от който в пределите на община Твърдица попадат северните му склонове. На изток от него се намира по ниския [[Шивачевски рид]] (583,3 m, северно от село [[Близнец]]), който изцяло се намира на територията на общината.
 
==== Води ====
В крайната югозападна и югоизточна част община Твърдица преминава участък от средното течение на река [[Тунджа]] (ляв приток на [[Марица]]). В тази си част реката тече през дългия 45 km [[Межденишки пролом|Межденишкия пролом]], в най-тясната част на който е изграден големия [[Жребчево (язовир)|язовир Жребчево]], като на територията на община Твърдица попада малък участък от горната му част. Втора по значение река в общината е [[Бяла река (приток на Тунджа)|Беленска река]] (ляв приток на [[Тунджа]]). Тя води началото си от [[община Сливен]] и източно от село [[Жълт бряг]] навлиза в община Твърдица. Тече на запад-югозапад, а след това на юг в дълбока и залесена долина. Северно от гара Чумерна навлиза в най-източната част на [[Твърдишка котловина|Твърдишката котловина]] (Шивачевското поле), преминава през [[Шивачевски пролом|Шивачевския пролом]], отново навлиза в [[община Сливен]] и югоизточно от село [[Бинкос]] се влива в [[Тунджа]]. Южно от гара Чумерна [[Бяла река (приток на Тунджа)|Беленска река]] получава отдясно най-големия си приток река [[Блягорница]] (25 km), която изцяло протича през община Твърдица. Тя води началото си от подножието на връх Здравец в [[Елено-Твърдишка планина|Елено-Твърдишката планина]] и тече на юг в дълбока и силно залесена долина. Източно от град [[Твърдица]] навлиза в [[Твърдишка котловина|Твърдишката котловина]], където водите ѝ се отклоняват в множество напоителни канали. Северно от село [[Оризари (Област Сливен)|Оризари]] завива на изток, пресича по цялото протежение Шивачевското поле и южно от гара Чумерна се влива в [[Бяла река (приток на Тунджа)|Беленска река]]. По&#768; на запад, през град [[Твърдица]] и западната част на котловината протича Твърдишка река, която се влива в [[Жребчево (язовир)|язовир Жребчево]], в близост до „удавеното“ село Запалня.
 
На територията на община Твърдица освен големия [[Жребчево (язовир)|язовир Жребчево]] има изградени още няколко микроязовира, водите на които също се използват основно за напояване на обширните обработваеми земи в котловината. По-големи от тях са: „Твърдица“, „Метракук“, „Оризари“ и др.
 
== Население ==