Разлика между версии на „Парна машина“

[[Файл:Steam vacuum vs pressure.gif|дясно|мини|Разлика между атмосферна парна машина и парна машина под високо налягане]]
[[Файл:Triple expansion engine animation.gif|дясно|мини|Схема на парна машина с тройно разширение. Парата с високо налягане (червено) преминава от котела през машината и влиза в кондензатора при ниско налягане (синьо)]]
 
== Мерки за безопасност ==
Парната машина притежава парогенератор с котел и други компоненти, които са съдове под налягане. Към тази част на парната машина се поставят големи изисквания, защото в миналото изтичането на парата и експлозии в съдовете под налягане са причинявали особено много смъртни случаи. Във всички страни, независимо от разликите в законодателството има специални изисквания за съдовете под налягане. При парогенераторите се прибавя и проблема с високата температура на парата. Експлоатацията на парните машини изисква спазването на нормативната уредба за производството, обучението, тестването, използването и поддръжката на тези съоръжения, за да се осигури сигурността на персонала.
 
Повредите могат да се появят от:
* Превишаване налягането на парогенератора.
* Недостатъчно количество вода в него и като следствие на това прегряване и повреда на котела
* Натрупване на котлен камък и утаявания, особено при използването на мръсна вода.
* Аварии в парогенератора, предизвикани от конструктивни проблеми и лоша поддръжка
* Пропуски на пара от тръбопроводи и от котела.
 
Парните машини обикновено притежават две независими една от друга системи за защита от превишаване на налягането на парогенератора: едината може да се настройва от потребителя, а другата трябва да бъде независима.
 
== Предимства ==