Разлика между версии на „Девин (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Девин''' се намира в [[Южна България]] и е една от съставните общини на [[Област Смолян]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината се намира в западната и северозападната част на [[Област Смолян]]. С площта си от 573,684 km<sup>2</sup> е 2-та по големина сред 10-те общините на областта, което съставлява 17,97% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на изток – [[Община Чепеларе]];
* на югоизток – [[Община Смолян]];
* на юг – [[Гърция]];
* на югозапад – [[Община Борино]];
* на северозапад – [[Община Батак]] и [[Община Брацигово]], [[Област Пазарджик]];
* на север – [[Община Кричим]], [[Област Пловдив]];
* на североизток – [[Община Родопи]], [[Област Пловдив]].
 
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е средно и високо планински. Територията ѝ се простира в централната част на [[Родопи|Западните Родопи]].
 
На нейната територия попадат участъци от шест орографски единици, съставни части на [[Родопи|Западните Родопи]].
 
На изток от дълбоката, каньоновидна долина на река [[Въча]] до границата с [[община Чепеларе]], на юг до долината на [[Широколъшка река]] и на север до границата с [[Област Пловдив]] територията на общината се заема от западните и югозападните части на мощния западнородопски рид [[Чернатица]]. По границите с общините [[Община Чепеларе|Чепеларе]] и [[Община Родопи|Родопи]] ют ог на север са подредени неговите първенци – '''[[Голям Персенк]] 2094,5 m''' (най-високата точка на общината), Малък Персенк 2073,9 m, [[Модър]] 1991,9 m и др.
 
Минималната височина на община Девин от 538,7 m н.в. е котата преливник на [[Въча (язовир)язовир Въча]].
 
==== Води ====
Основна водна артерия на община Борино е река [[Въча]], която протича през нея с лявата си съставяща [[Буйновска река]] и, която се приема за нейно начало. Буйновска река извира от границата с Република Гърция югоизточно от село [[Кожари]] и до село [[Буйново (Област Смолян)|Буйново]] тече на северозапад в широка долина, заета от обширни ливади. След селото завива на север и след около 4 km навлиза в приказно красивото [[Буйновско ждрело]]. След това при село [[Тешел]] се съединява с идващата отдясно река [[Чаирдере]] и двете заедно дават началото на същинската река [[Въча]]. Основен приток на [[Буйновска река]] е река Читакдере (Ешекчидере), която се влива отляво в нея, в средата на [[Буйновско ждрело|Буйновското ждрело]] и, която се явява граница между [[Велийшко-Виденишки дял|Велийшко-Виденишкия дял]] на юг и [[Девинска планина]] на север.
 
По северната граница на общината, на протежение около 7-8 km, в дълбока каньоновидна долина преминава част от долното течение на [[Девинска река]] (ляв приток на [[Въча]]).
 
== Население ==