Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
 
==== Води ====
През средата на община Девин, от юг на север, в много дълбока, каньоновидна долина, с малки долинни разширения при селата [[Тешел]], [[Грохотно]], [[Михалково]] и град [[Девин]] протича с горното и част от средното си течение втората по големина родопска река – [[Въча]]. Тя се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска (лява съставяща) и [[Чаирдере]] (дясна съставяща) при село [[Тешел]]. За нейно начало се приема Буйновска река, която води началото си от [[община Борино]]. След образуването си река Въча тече в североизточна посока между [[Девинска планина]] на северозапад и рида [[Мурсалица]] на югоизток в дълбока долина. При град [[Девин]] тя образува малко долинно разширение, завива на север и навлиза в първия от трите изградени по течението ѝ язовири – [[Цанков камък|язовир Цанков камък]]. Преди село [[Михалково]] реката изтича от язовира, минава през селото, след което навлиза във втория, най-голям по течението ѝ язовир – [[Въча (язовир)|Въча]]. След изтичането си от него напуска пределите на общината.
Основна водна артерия на община Борино е река [[Въча]], която протича през нея с лявата си съставяща [[Буйновска река]] и, която се приема за нейно начало. Буйновска река извира от границата с Република Гърция югоизточно от село [[Кожари]] и до село [[Буйново (Област Смолян)|Буйново]] тече на северозапад в широка долина, заета от обширни ливади. След селото завива на север и след около 4 km навлиза в приказно красивото [[Буйновско ждрело]]. След това при село [[Тешел]] се съединява с идващата отдясно река [[Чаирдере]] и двете заедно дават началото на същинската река [[Въча]]. Основен приток на [[Буйновска река]] е река Читакдере (Ешекчидере), която се влива отляво в нея, в средата на [[Буйновско ждрело|Буйновското ждрело]] и, която се явява граница между [[Велийшко-Виденишки дял|Велийшко-Виденишкия дял]] на юг и [[Девинска планина]] на север.
 
На територията на община Девин река Въча получава четирите си най-големи притока. При село [[Тешел]] се влива дясната съставяща я река [[Чаирдере]] (21 km), която изцяло протича през общината. Тя води началото си от северното подножие на Средния връх (Делибабка) в рида [[Чамлия]] и тече на северозапад в дълбока, на места каньоновидна долина, като служи за граница между рида [[Чамлия]] на североизток и [[Велийшко-Виденишки дял|Велийшко-Виденишкия дял]] на югозапад. Нейни основни са: Триградска река (ляв) и [[Мугленска река]] (27 km, десен). [[Мугленска река]] протича през общината с долното си течение в много дълбока каньоновидна долина между ридовете [[Чамлия]] на югозапад и [[Мурсалица]] на североизток.
По северната граница на общината, на протежение около 7-8 km, в дълбока каньоновидна долина преминава част от долното течение на [[Девинска река]] (ляв приток на [[Въча]]).
 
== Население ==