Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
 
На територията на община Девин река Въча получава четирите си най-големи притока. При село [[Тешел]] се влива дясната съставяща я река [[Чаирдере]] (21 km), която изцяло протича през общината. Тя води началото си от северното подножие на Средния връх (Делибабка) в рида [[Чамлия]] и тече на северозапад в дълбока, на места каньоновидна долина, като служи за граница между рида [[Чамлия]] на североизток и [[Велийшко-Виденишки дял|Велийшко-Виденишкия дял]] на югозапад. Нейни основни са: Триградска река (ляв) и [[Мугленска река]] (27 km, десен). [[Мугленска река]] протича през общината с долното си течение в много дълбока каньоновидна долина между ридовете [[Чамлия]] на югозапад и [[Мурсалица]] на североизток.
 
На около 2 km преди град Девин отдясно в река Въча се влива [[Широколъшка река]], която води началото си от община Смолян, а в община Девин преминава долното ѝ течение в дълбока и залесена долина. По цялото си протежение реката се явява граница между мощните родопски ридове [[Мурсалица]] на юг и [[Чернатица]] на север.
 
Източно от град [[Девин]] река [[Въча]] получава отляво най-големият си приток – [[Девинска река]] (Дамлъдере). Тя протича през общината с най-долното си течение в много дълбока и непроходима каньоновидна долина и служи за граница между [[Баташка планина]] на север и [[Девинска планина]] на юг.
 
В най-долната част на язовир [[Цанков камък]], преди преградната му стена, отляво във [[Въча]] се влива последният ѝ голям приток – река [[Гашня]]. Тя протича през общината с долното и част от средното си течение в дълбока и гориста долина през югоизточните части на [[Баташка планина]].
 
Освен тези четири големи притока на територията на община Девин река [[Въча]] получава още множество други притоци, по-големи от които са: Лясковска река (десен, влива се преди село [[Михалково]]) и Чурековска река (десен, влива се в село [[Михалково]]).
 
== Население ==