Разлика между версии на „Селско стопанство“

 
== Технологии ==
Селското стопанство представлява технологичен процес, извършван от специализирана работна ръка, върху определена специално за целта площ и за целите на населението извън тези площи живещо предимно в градовете.То включва следните основни технологии:
{{раздел-мъниче}}
* Оране: подготвя почвата за сеитба, засаждане(сеитба),торене или борба с вредителите.
* Борба с вредителите, включваща използване на пестициди, биологични методи, механични и системни като сеитбооборот и други.
* Сигуряване на хранителни вещества за растенията, включващо въвеждане в почвата на естествени торове, изкуствени и изкопаеми торове и други.
* [[Напояване]]:Управление на водното стопанство - селското стопанство използва около 70% от прясната вода в света и нейното пълноценно и правилно използване е много важно.
* Решаване на екологичните проблеми: Все по-важно става решаването на екологичните проблеми от селското стопанство да бъде не само въпрос на обществото, а на самото стопанство.
 
== Политика ==