Разлика между версии на „Селско стопанство“

=== Животновъдство ===
{{основна|Животновъдство}}
Животните, включително [[кон]]е, [[муле]]та, волове, [[бивол]]и, [[камили]], [[лама(животно)|лами]], [[магаре]]та и кучета се използват често за обработка на земята, прибиране на реколтата, като транспортно средство, за пазачи и др. Животновъдството не се занимава само за отглеждането на животни за месо и животински продукти като мляко, [[яйце(храна)|яйца]], или [[вълна(влакна)|вълна]], но и отглеждането на някои видове за извършване на работа, за спорт, хоби и други.
 
Системите за работа в животновъдство се разделят в зависимост от начина на хранене: на пасища, смесено и изцяло затворен вид. През 2010 година 30% от сушата, която не е заледена се използва за животновъдство, като с това се занимават 1,3 милиарда човека. Между 1960 и 2000 година има значително увеличаване на продукцията от животновъдството, специално говеда, свине и пилета, като при пилетата увеличението е 10-кратно. Съществено са увеличени и производството на мляко и яйца. Общото количество говеда, овце и кози в света ще продължава да се увеличава значително до 2050 година. [[Аквакултура|Аквакултурите]] или рибните ферми , производството на риба за консумация в специални отделени за целта обеми е един от най-бързо развиващите се сектори , като се увеличава средногодишно между 1975 и 2007 с 9%.
{{раздел-мъниче}}
 
През втората половина на 20 век производителите създават чрез селекция нови породи животни, които са по-продуктивни от старите породи, без да се съобразяват с опазването на биоразнообразието. Това води до намаляването на биоразнообразието, както и до намалена устойчивост към болести и местните условия спрямо местните породи животни.
 
Отглеждането на животни чрез пасища се извършва основно при преживните животни в райони, в които производството на растителни храни не е надеждно поради климатични или почвени условия. Комбинираните системи за отглеждане на животни използват пасища, фуражи и зърно за изхранване на преживни и други животни. При свиневъдството и птицевъдството в момента в развитите страни се използват основно затворени пространства за отглеждане . Учени оценят, че до 2030 година 75% от нарастването в животновъдството ще става за сметка на производство в затворени ферми, а не на свобода.
 
== Аграрни науки ==