Разлика между версии на „Правец (община)“

редакция без резюме
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината заема североизточната част на Софийска област и обхваща малката Правешка котловина, заключена между рида Било планина от Централната старопланинска верига (с най-висока точка връх Маняков камък, 1439 м) и рида Лакавица от Предбалкана; включва също така Осиковското и Видрарското полета.
Общината е разположена в североизточната част на [[Софийска област]]. С площта си от 316,715 km<sup>2</sup> заема 9-то място сред 22-те общините на областта, което съставлява 4,47% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на юг – [[Община Етрополе]];
* на запад – [[Община Ботевград]];
* на север – [[Община Роман]], [[Област Враца]];
* на североизток – [[Община Ябланица]], [[Област Ловеч]];
* на изток – [[Община Тетевен]], [[Област Ловеч]].
 
=== Природни ресурси ===
Районът представлява живописно съчетание на котловинен, речно-долинен и планински релеф. Планините на Предбалкана оформят система от ниски и средновисоки ридове, сред които по-важни са Драгоишкият и Лакавишкият.
==== Релеф ====
Релефът на общината е котловинен, речно-долинен и ниско планински, като територията ѝ попада в пределите на [[Предбалкан|Западния Предбалкан]] и [[Стара планина|Западна Стара планина]].
 
Повече от половината от територията на община Правец е заета от нископланинския рид [[Лакавица (рид)|Лакавица]] (част от вътрешната структурна ивица на [[Предбалкан|Западния Предбалкан]]). От проломната долина на река Правешка Лакавица (ляв приток на река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]]) той се поделя на две части. На запад от пролома е същинския рид [[Лакавица (рид)|Лакавица]], а на изток от него носи името Острома. Тук, на границата с [[община Етрополе]] се намира най-високата му точка – връх Острома 1026,8 m. На 1 km южно от върха, чрез седловина висока 657 m рида [[Лакавица (рид)|Лакавица]] се свързва с планината [[Било (планина)|Било]] (част от [[Стара планина|Западна Стара планина]]). В нея, на границата с общините [[община Ботевград|Ботевград]] и [[община Етрополе|Етрополе]] се издига най-високата ѝ точка – връх '''Маняков камък 1439,2 m''', който се явява и най-висока точка на община Правец.
 
Между планината [[Било (планина)|Било]] на юг и рида [[Лакавица (рид)|Лакавица]] на север се вклинява най-източната част на [[Ботевградска котловина|Ботевградската котловина]], по известна в тази си част като Правешка котловина.
 
Северно и източно от големия завой на река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]] в пределите на община Правец попадат южните части на предбалканския рид [[Драгойца|Драгоица]]. На границата с [[община Роман]], западно от села [[Манаселска река]] е разположен връх Бальова могила 946,7 m.
 
Западно от долината на река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]] (част от землището на село [[Своде]]) са разположени най-източните части на друг предбалкански рид – [[Гола глава]]. Неговата максимална височина в пределите на община Роман е връх Могилата 654,6 m, намиращ се на границата с [[община Роман]]. Източно от него, на границата с община Роман, в коритото на река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]] се намира най-ниската точка на община Правец – 205 m н.в.
 
==== Води ====
Основна водна артерия на община Правец е река [[Малки Искър (река)|Малки Искър]] (десен приток на река [[Искър]]), която протича през нея със средното и част от долното си течение.
 
== Население ==