Разлика между версии на „Спектрална серия“

м
*λ – [[вълново число]], или още приведена честота, мерната му единица е cm<sup>-1</sup>;
*R – [[Константа на Ридберг|Константата на Ридберг]], стойността ѝ за [[водород]]а е 109 677,571 cm<sup>-1</sup>;
*m и n – [[цяло число|цели числа]], които представляват [[главно квантово число]] за определено енергетично ниво.
 
Съвкупността от спектрални линии, принадлежащи на определен атом, се подчиняват на такава зависимост. Всяка група от излъчени светлинни кванти с вълнови числа, за които '''m''' е [[константа]], а '''n''' приема стойности m+1, m+2,… се нарича '''спектрална серия'''. За [[атом]]а на [[водород]]а m=1, 2, 3 и 4 спектралните серии имат имена — съответно серии на Лайман, [[Балмер]], Пашен и Брекет.