Разлика между версии на „Мъглиж (община)“

редакция без резюме
 
'''Община Мъглиж''' се намира в [[Южна България]] и е една от съставните общини на [[Област Стара Загора]].
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общината се намира в северната част на [[Област Стара Загора]]. С площта си от 388,884 km<sup>2</sup> е 7-та по големина сред 11-те общини на областта, което съставлява 7,54% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на север – [[Община Трявна]], [[Област Габрово]];
* на североизток – [[Община Велико Търново]], [[Област Велико Търново]];
* на изток – [[Община Гурково]];
* на югоизток – [[Община Николаево]];
* на юг – [[Община Стара Загора]];
* на запад – [[Община Казанлък]].
 
=== Природни ресурси ===
==== Релеф ====
Релефът на общината е равнинен, ниско и средно планински, като територията ѝ попада в пределите на [[Стара планина]], [[Казанлъшка котловина|Казанлъшката котловина]] и [[Средна гора]].
 
Около 2/3 от територията на община Мъглиж се заема от южните склонове на [[Стара планина|Средна Стара планина]]. На запад от долината на [[Мъглижка река]] (ляв приток на [[Тунджа]]) се простират югоизточните разклонения на [[Шипченска планина]]. Най-високата ѝ точка в пределите на общината е връх '''Българка 1445,1 m''', разположен в крайния северозападен ъгъл на общината, на границата с [[община Казанлък]]. Районите разположени източно от долината на реката се заемат от югозападните части на [[Тревненска планина]]. На около 3 km югозападно от село [[Борущица]] се издига най-високият ѝ връх Панагюра 1330,4 m.
 
Южно от двете планини в пределите на общината попадат централните части на [[Казанлъшка котловина|Казанлъшката котловина]], където надморската височина варира от 300 до 350 m. Тук, източно от село [[Зимница (Област Стара Загора)|Зимница]], на границата с [[община Николаево]], в коритото на река [[Тунджа]] се намира най-ниската ѝ точка – 276 m н.в.
 
Най-южната част на общината се заема от северните склонове на [[Сърнена Средна гора]]. Тук максималната височина е връх Горяла могила 656,6 m, разположен на границата с [[община Стара Загора]].
 
==== Води ====
Основна водна артерия на община Мъглиж е река [[Тунджа]], която протича през нея по южната периферия на [[Казанлъшка котловина|Казанлъшката котловина]], от запад на изток, покрай селата [[Ягода (село)|Ягода]], [[Юлиево]], [[Шаново]] и [[Зимница (Област Стара Загора)|Зимница]] с част от горното си течение. В пределите на общината река получава четир по-големи притока:
: – [[Мъглижка река]] (Селчанска река, 30 km, ляв).
: – Габровщица (ляв);
: – Патрокия (ляв);
: – [[Ветренска река]] (26 km, ляв).
 
== Население ==