Разлика между версии на „Стара Загора (община)“

Основна водна артерия на община Стара Загора е рака [[Сазлийка]] (145 km, ляв приток на [[Марица]]), която протича през нея с горното си течение. Тя води началото си от 651 m н.в. под името Топлиците на 1,5 km югозападно от връх Руя (812 m) в [[Сърнена Средна гора]]. До село [[Казанка]] тече на юг, след което завива на изток под името Казанска река. След село [[Старозагорски бани]] постепенно завива на юг и югозапад, а след притока си Чаталка – на югоизток и при селата [[Лясково (Област Стара Загора)|Лясково]] и [[Ракитница (Област Стара Загора)|Ракитница]] навлиза в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]]. От село [[Казанка]], през село [[Лясково (Област Стара Загора)|Лясково]] до село [[Ракитница (Област Стара Загора)|Ракитница]] протича в дълбока и залесена долина. По цялото си протежение в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]] коритото на реката е коригирано с водозащитни диги. След село [[Арнаутито]] реката поема в източна посока, минава покрай селата [[Калояновец]], [[Петрово (Област Стара Загора)|Петрово]], [[Памукчии (Област Стара Загора)|Памукчии]] и [[Бъдеще (село)|Бъдеще]] и североизточно от последното навлиза в [[община Раднево]]. На територията на община Стара Загора река [[Сазлийка]] получава три по-големи притока:
: – Чаталка (десен), влива се в нея югоизточно от село [[Елхово (Община Стара Загора)|Елхово]];
: – [[Азмака (приток на Сазлийка)|Азмака]] (ляв, 25 km). Тя води началото си от извор-чешма в югоизточната част на село [[Кирилово (Област Стара Загора)|Кирилово]], на 265 m н.в. Тече в посока изток-югоизток в плитка долина с малък надлъжен наклон. Източно от село [[Загоре (село)|Загоре]] навлиза в [[община Раднево]] и след около 5 km се влива отляво в река [[Сазлийка]] на 138 m н.в., на 700 m северозападно от село [[Боздуганово]], [[община Раднево]]. Площта на водосборният ѝ басейн е 152 km<sup>2</sup>, което представлява 4,7% от водосборния басейн на [[Сазлийка]].
: – [[Азмака (приток на Сазлийка)|Азмака]] (ляв, 25 km).
: – [[Бедечка]] (ляв, 34 km).