Разлика между версии на „Стара Загора (община)“

: – Чаталка (десен), влива се в нея югоизточно от село [[Елхово (Община Стара Загора)|Елхово]];
: – [[Азмака (приток на Сазлийка)|Азмака]] (ляв, 25 km). Тя води началото си от извор-чешма в югоизточната част на село [[Кирилово (Област Стара Загора)|Кирилово]], на 265 m н.в. Тече в посока изток-югоизток в плитка долина с малък надлъжен наклон. Източно от село [[Загоре (село)|Загоре]] навлиза в [[община Раднево]] и след около 5 km се влива отляво в река [[Сазлийка]] на 138 m н.в., на 700 m северозападно от село [[Боздуганово]], [[община Раднево]]. Площта на водосборният ѝ басейн е 152 km<sup>2</sup>, което представлява 4,7% от водосборния басейн на [[Сазлийка]].
: – [[Бедечка]] (ляв, 34 km). Тя извира под името Чакмадере на 649 m н.в. от [[Сърнена Средна гора]], на 1,5 km северозападно от село [[Борилово]]. До шосето [[Стара Загора]] — [[Казанлък]] тече на изток в сравнително плитка асиметрична долина със стръмни десни склонове. След това завива на юг и в дълбока проломна долина достига до [[Стара Загора]]. След града завива на югоизток, навлиза в [[Старозагорско поле|Старозагорското поле]], където коритото и&#768; изцяло е коригирано с водозащитни диги. Югоизточно от село [[Могила (Област Стара Загора)|Могила]] навлиза в [[община Раднево]] и след около 3 km се влива отляво в река [[Сазлийка]] на 135 m н.в., на 700 m северно от село [[Боздуганово]], [[община Раднево]]. Площта на водосборният ѝ басейн е 143 km<sup>2</sup>, което представлява 4,4% от водосборния басейн на [[Сазлийка]].
: – [[Бедечка]] (ляв, 34 km).
 
== Население ==