Разлика между версии на „Попово (община)“

редакция без резюме
 
== География ==
Общата територия на общината е 833,2 кв. [[км]], от които 60,1 % са обработваеми земи, а 22,6 % е горски фонд. [[Релеф]]ът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с [[надморска височина]] от 130 до 485 [[м]]. [[Климат]]ът е умерено-континентален. Средногодишната [[температура]] е 10,2 [[градус]]а по [[Целзий]], а годишното количество на [[валежи]]те е около 600 [[мм]]. Преобладаващи в района са западните [[Вятър|ветрове]], като в около 50 % от дните на годината времето е тихо.
 
В геоложко отношение територията на общината е изградена от [[Седиментна скала|седиментни скали]] със залежи на [[глина]], съсредоточени главно в селата [[Светлен]], [[Славяново]] и [[Водица]] с общ обем над 5 млн. куб. м. Находища от [[мергел]]ни глини има в чертите на град [[Попово]].
 
Почвените типове са [[Черноземни почви|черноземи]], [[Кафяви горски почви|горски]] и [[Алувиално-ливадни почви|алувиално-ливадни]] с техните разновидности, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.
 
Водните количества на територията на община Попово са формирани от повърхностни и подземни води. През общината преминават реките [[Черни Лом]], [[Малки Лом]], [[Голяма река]] и техните [[приток|притоци]]. Изградени са множество [[язовир|микроязовири]] със средна площ между 50 и 80 [[дка]], чиито води се използват за напояване и рибовъдство.
 
Естествената растителност се е запазила само в онези зони, които са по-малко годни за [[земеделие]]. Това са основно [[Широколистна гора|широколистни гори]], разположени в леснодостъпни райони и даващи възможност за развитие на горскостопански дейности. Разпространени са и много видове [[билка|билки]], някои от които имат стопанско значение за населението.
| 2011 = 28775
| бележка 1 = [http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/P_22_2011_T1_KN1.pdf]
}}
 
=== Населени места ===
Общината се състои от 35 населени места.
Общината има 35 населени места с общо население от 28 775 жители (към 01.02.2011).<ref>[http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/P_22_2011_T1_KN1.pdf Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ]</ref>
 
{| border="1" cellpadding="2"
==Населени места==
|+ '''Списък на населените места в община Попово, население и площ на землищата им'''
{|
! width="120" bgcolor="yellow" | Населено място
| valign="top" |
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2011 г.)
* '''[[Попово]]''' - 17 407 души
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
* [[Кардам (Област Търговище)|Кардам]] - 1 469 души
! width="280" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
* [[Светлен (Област Търговище)|Светлен]] - 1 269 души
! width="150" bgcolor="yellow" | Населено място
* [[Садина]] - 1 176 души
! width="75" bgcolor="yellow" | Население{{Br}}(2011 г.)
* [[Ломци]] - 1 049 души
! width="75" bgcolor="yellow" | Площ на землището{{Br}}km<sup>2</sup>
* [[Зараево]] - 1 017 души
! width="280" bgcolor="yellow" | Забележка (старо име)
* [[Славяново (Област Търговище)|Славяново]] - 944 души
|-
* [[Гагово]] - 832 души
| [[Априлово (Област Търговище)|Априлово]] || align="right" | 397 || align="right" | 19,732 || Араплар || [[Ковачевец]] || align="right" | 671 || align="right" | 35,847 || Ковачовец
* [[Водица (Област Търговище)|Водица]] - 795 души
|-
* [[Медовина (село)|Медовина]] - 748 души
| [[Баба Тонка (село)|Баба Тонка]] || align="right" | 91 || align="right" | 13,362 || Кара Велер || [[Козица]] || align="right" | 324 || align="right" | 8,483 || Кечилер
* [[Ковачевец]] - 713 души
|-
* [[Априлово (Област Търговище)|Априлово]] - 645 души
| [[Берковски]] || align="right" | 82 || align="right" | 9,971 || Шереметлер || [[Конак (село)|Конак]] || align="right" | 75 || align="right" | 23,465 || Спахлар
* [[Паламарца]] - 631 души
|-
* [[Глогинка (село)|Глогинка]] - 592 души
| [[Бракница]] || align="right" | 44 || align="right" | 16,062 || || [[Ломци]] || align="right" | 691 || align="right" | 33,948 ||
* [[Дриново]] - 541 души
|-
* [[Еленово (Област Търговище)|Еленово]] - 487 души
| [[Водица (Област Търговище)|Водица]] || align="right" | 667 || align="right" | 43,429 || || [[Манастирица]] || align="right" | 33 || align="right" | 6,920 || Мансър
* [[Захари Стояново (Област Търговище)|Захари Стояново]] - 381 души
|-
* [[Тръстика (село)|Тръстика]] - 379 души
| [[Гагово]] || align="right" | 605 || align="right" | 19,062 || || [[Марчино]] || align="right" | 93 || align="right" | 14,025 || Кючук
| valign="top" |
|-
* [[Козица (Област Търговище)|Козица]] - 372 души
| [[Глогинка (село)|Глогинка]] || align="right" | 440 || align="right" | 23,775 || Къзъллар || [[Медовина (село)|Медовина]] || align="right" | 717 || align="right" | 29,816 || Балджи омур
* [[Долна Кабда]] - 283 души
|-
* [[Посабина]] - 256 души
| [[Горица (Област Търговище)|Горица]] || align="right" | 126 || align="right" | 17,783 || Тюлбеллер || [[Осиково (Област Търговище)|Осиково]] || align="right" | 140 || align="right" | 24,504 ||
* [[Цар Асен (Област Търговище)|Цар Асен]] - 242 души
|-
* [[Осиково (Област Търговище)|Осиково]] - 212 души
*| [[ЗвездаДолец (Област Търговище)|ЗвездаДолец]] -|| 193align="right" души| 44 || align="right" | 10,872 || Дере || [[Паламарца]] || align="right" | 531 || align="right" | 46,009 ||
|-
* [[Горица (Област Търговище)|Горица]] - 157 души
| [[Долна Кабда]] || align="right" | 205 || align="right" | 12,732 || || [[Помощица]] || align="right" | 76 || align="right" | 16,379 || Ярдъм
* [[Баба Тонка (село)|Баба Тонка]] -131 души
|-
* [[Заветно]] - 118 души
| [[Дриново]] || align="right" | 459 || align="right" | 25,052 || Бахшишлар || '''[[Попово]]''' || align="right" | 15648 || align="right" | 42,214 ||
* [[Марчино]] - 114 души
|-
* [[Конак (село)|Конак]] - 107 души
| [[Еленово (Област Търговище)|Еленово]] || align="right" | 269 || align="right" | 20,510 || Фюлбеллер || [[Посабина]] || align="right" | 224 || align="right" | 28,780 ||
* [[Помощица]] - 104 души
|-
* [[Берковски]] - 102 души
| [[Заветно]] || align="right" | 88 || align="right" | 9,835 || Сърнасъф || [[Садина]] || align="right" | 994 || align="right" | 61,811 ||
* [[Долец (Област Търговище)|Долец]] - 90 души
|-
* [[Бракница]] - 57 души
| [[Зараево]] || align="right" | 921 || align="right" | 34,497 || Кара Хасан || [[Светлен (Област Търговище)|Светлен]] || align="right" | 933 || align="right" | 31,051 || Аязлар
* [[Манастирца]] - 49 души
|-
* [[Иванча (Област Търговище)|Иванча]] - 29 души
| [[Захари Стояново (Област Търговище)|Захари Стояново]] || align="right" | 266 || align="right" | 15,918 || Омур бей || [[Славяново (Област Търговище)|Славяново]] || align="right" | 774 || align="right" | 26,862 || Караач, Борисово
|-
| [[Звезда (Област Търговище)|Звезда]] || align="right" | 148 || align="right" | 13,158 || Мехмеди || [[Тръстика (село)|Тръстика]] || align="right" | 280 || align="right" | 21,559 || Сазлъ
|-
| [[Иванча (Област Търговище)|Иванча]] || align="right" | 24 || align="right" | 8,404 || Курт алан || [[Цар Асен (Област Търговище)|Цар Асен]] || align="right" | 163 || align="right" | 31,456 || Халваджи ендже кьой
|-
| [[Кардам (Област Търговище)|Кардам]] || align="right" | 1532 || align="right" | 35,616 || Хайдар || '''ОБЩО''' || align="right" | '''28775''' || align="right" | '''832,899''' || | няма населени места без землища
|}
 
== Административно-териториални промени ==
 
== Транспорт ==
През средата на общината, от запад на изток преминава участък от 34,1 km от трасето на жп линията [[София]] – [[Мездра]] – [[Горна Оряховица]] – [[Варна]] от [[Железопътна мрежа на България|Железопътната мрежа на България]]
 
През общината преминават изцяло или частично 7 пътя от [[Републиканска пътна мрежа на България|Републиканската пътна мрежа на България]] с обща дължина 135,9 km:
* {{Карта|K-35-29|url=http://download.maps.vlasenko.net/smtm100/k-35-029.jpg|scale=1:100000}}
 
== Външни препратки ==
*[http://www.popovo.bg/ Официален сайт на Община Попово]