Разлика между версии на „Попово (община)“

редакция без резюме
 
== География ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Общата територия на общината е 833,2 кв. [[км]], от които 60,1 % са обработваеми земи, а 22,6 % е горски фонд. [[Релеф]]ът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с [[надморска височина]] от 130 до 485 [[м]]. [[Климат]]ът е умерено-континентален. Средногодишната [[температура]] е 10,2 [[градус]]а по [[Целзий]], а годишното количество на [[валежи]]те е около 600 [[мм]]. Преобладаващи в района са западните [[Вятър|ветрове]], като в около 50 % от дните на годината времето е тихо.
Общината е разположена в северозападна част на [[Област Търговище]]. С площта си от 832,899 km<sup>2</sup> е 2-та по големина сред 5-те общините на областта, което съставлява 30,73% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
* на север – [[Община Опака]] и [[Община Цар Калоян]], [[Област Разград]];
* на североизток – [[Община Разград]], [[Област Разград]];
* на югоизток – [[Община Търговище]];
* на юг – [[Община Антоново]];
* на югозапад – [[Община Стражица]], [[Област Велико Търново]];
* на запад – [[Община Бяла (Област Русе)|Община Бяла]] и [[Община Две могили]], [[Област Русе]].
 
=== Природни ресурси ===
В геоложко отношение територията на общината е изградена от [[Седиментна скала|седиментни скали]] със залежи на [[глина]], съсредоточени главно в селата [[Светлен]], [[Славяново]] и [[Водица]] с общ обем над 5 млн. куб. м. Находища от [[мергел]]ни глини има в чертите на град [[Попово]].
==== Релеф ====
Релефът на общината е хълмисто-равнинен и платовиден. Територията ѝ изцяло попада в пределите на [[Източна Дунавска равнина|Източната Дунавска равнина]].
 
В югозападните части на община Попово се простират [[Поповски височини|Поповските височини]]. В тях, на 1,5 km северно от село [[Ковачевец]] се намира най-високата им точка врът '''Калакоч 485,3 m''', която се явявя и най-високата точка на община Попово. а в североизточните ѝ части – югозападните разклонения на [[Разградски височини|Разградските височини]]. В тях максималната височина на територията на общината се намира на 2,7 km югоизточно от село [[Тръстика (село)|Тръстика]] – връх Канарата 479,3 m.
Почвените типове са [[Черноземни почви|черноземи]], [[Кафяви горски почви|горски]] и [[Алувиално-ливадни почви|алувиално-ливадни]] с техните разновидности, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.
 
Районът разположен южно от [[Разградски височини|Разградските височини]] и източно от най-горното течение на река [[Черни Лом]] се заема от западните части на [[Лилякско плато|Лилякското плато]], най-издигната част на цялата [[Дунавска равнина]]. На територията на община Попово маскималната му височина достига до 469,5 m, разположена на 0,5 km югозападно от село [[Долна Кабда]].
Водните количества на територията на община Попово са формирани от повърхностни и подземни води. През общината преминават реките [[Черни Лом]], [[Малки Лом]], [[Голяма река]] и техните [[приток|притоци]]. Изградени са множество [[язовир|микроязовири]] със средна площ между 50 и 80 [[дка]], чиито води се използват за напояване и рибовъдство.
 
Западно от село [[Манастирица]], на границата с [[община Стражица]], в коритото на [[Голяма река (приток на Стара река)|Голяма река]] се намира най-ниската точка на община Попово – 114 m н.в.
 
==== Води ====
Основна водна артерия на общината е река [[Черни Лом]] (лява съставяща на река [[Русенски Лом]], десен приток на [[Дунав]]).
 
Изградени са множество [[язовир|микроязовири]] със средна площ между 50 и 80 [[дка]], чиито води се използват за напояване и рибовъдство.
 
Общата територия на общината е 833,2 кв. [[км]], от които 60,1 % са обработваеми земи, а 22,6 % е горски фонд. [[Релеф]]ът в преобладаващата си част е хълмисто-равнинен и платовиден с [[надморска височина]] от 130 до 485 [[м]]. [[Климат]]ът е умерено-континентален. Средногодишната [[температура]] е 10,2 [[градус]]а по [[Целзий]], а годишното количество на [[валежи]]те е около 600 [[мм]]. Преобладаващи в района са западните [[Вятър|ветрове]], като в около 50 % от дните на годината времето е тихо.
 
Почвените типове са [[Черноземни почви|черноземи]], [[Кафяви горски почви|горски]] и [[Алувиално-ливадни почви|алувиално-ливадни]] с техните разновидности, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни и технически култури, зеленчуци, лозови и овощни насаждения.
 
Естествената растителност се е запазила само в онези зони, които са по-малко годни за [[земеделие]]. Това са основно [[Широколистна гора|широколистни гори]], разположени в леснодостъпни райони и даващи възможност за развитие на горскостопански дейности. Разпространени са и много видове [[билка|билки]], някои от които имат стопанско значение за населението.