Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
Релефът на общината е хълмисто-равнинен и платовиден. Територията ѝ изцяло попада в пределите на [[Източна Дунавска равнина|Източната Дунавска равнина]].
 
В югозападните части на община Попово се простират [[Поповски височини|Поповските височини]]. В тях, на 1,5 km северно от село [[Ковачевец]] се намира най-високата им точка врът '''[[Калакоч (връх)|връх Калакоч]] 485,3 m''', която се явявя и най-високата точка на община Попово. а в североизточните ѝ части – югозападните разклонения на [[Разградски височини|Разградските височини]]. В тях максималната височина на територията на общината се намира на 2,7 km югоизточно от село [[Тръстика (село)|Тръстика]] – връх Канарата 479,3 m.
 
Районът разположен южно от [[Разградски височини|Разградските височини]] и източно от най-горното течение на река [[Черни Лом]] се заема от западните части на [[Лилякско плато|Лилякското плато]], най-издигната част на цялата [[Дунавска равнина]]. На територията на община Попово маскималната му височина достига до 469,5 m, разположена на 0,5 km югозападно от село [[Долна Кабда]].
 
==== Води ====
Основна водна артерия на общината е река [[Черни Лом]] (лява съставяща на река [[Русенски Лом]], десен приток на [[Дунав]]), която протича през нея с части от горното и средното си течениев широка долина. Тя води началото си от южното подножие на [[Лилякско плато|Лилякското плато]], на 480 m н.в., на 1,3 km североизточно от село [[Александрово (Област Търговище)|Александрово]], [[община Търговище]]. Навлиза в общината източно от село [[Долна Кабда]], минава покрай селата [[Марчино]] и [[Априлово (Област Търговище)|Априлово]] и се насочва на север. Заобикаля от изток селата [[Светлен (Област Търговище)|Светлен]] и [[Кардам (Област Търговище)|Кардам]], завива на северозапад и североизточно от село [[Гагово]] навлиза в [[община Опака]]. Неин основен приток е река [[Поповски Лом]] (Калакоч, 20 km). Тя извира на 437 m н.в., на 1,2 km западно от [[Калакоч (връх)|връх Калакоч]]. До село [[Ковачевец]] тече в южна посока в дълбока долина, след това завива на изток, като долината ѝ значително се разширява, преминава през центъра на град [[Попово]] и се влива отляво в река [[Черни Лом]], на 176 m н.в., на 1,2 km южно от село [[Кардам (Област Търговище)|Кардам]].
 
На територията на общината саизградени множество [[язовир|микроязовири]] (Ломци, Зараево, Еленово Каваците, Кослето, Посабина, Водица, Бойка и др.) със средна площ между 50 и 80 [[дка]], чиито води се използват за напояване и рибовъдство.