Разлика между версии на „Регистър (компютър)“

редакция без резюме
{{към пояснение|Регистър|Регистър}}
{{експерт}}
'''Регистърът''' в [[компютри]]те е [[последователностнапоследователна логическа схема]], чието предназначение епредназначена да съхранява [[информация]]та определено време и при необходимост да извършва [[логическа обработка]] върху нея. Регистрите се разделят на два основни типа : паралелни и преместващи. Регистрите се реализират основно с помощта на [[тригер#D тригер|D тригери]]. Освен съхраняванетосъхранението на цифрова информация те осигуряват и следната обработка :
* нулиране на регистъра
* предаване на информацията към друго устройство
 
== Паралелни регистри ==
Паралелните регистри са предназначени да приемат, съхраняват и предават низа на едно n -разрядно число. Нужни са толкова тригери колкото разрядно е числото. Тези регистри се реализират чрез D тригери;. При постъпване на [[синхронизиращ сигнал]] регистрите „фиксират“ състоянието на D входовете. За това те се наричат още фиксатори„фиксатори“ и биват два вида в зависимост от вида на тригерите:
* тригерите са от потенциален тип – разрешават се от нивото на синхронизиращсинхронизиращия сигнал
* тригерите се управляват от фронта на тактовия импулс.
 
Съществуват следните разновидности паралелни регистри :
* регистър с режим „нулиране-запис-четене“ – записът се предхожда от [[нулиране]] на тригерите. След подаване на записваната информация се подава [[записващ импулс]] на тактовия вход
* регистър с режим „запис-четене“ – премахната е операцията нулиране. Думата се въвежда в парафразен код. Реализират се с RS тригери, като на входовете S и R се подават правата и инвертна стойност на съответния разряд.
* регистри с „четене в прав и обратен код“ – чете информацията от правите и инверсни изходи на тригерите.[[Картинка:паралелен регистър.jpg]]
[[Картинка:паралелен регистър.jpg|мини|250п|Схема на паралелен регистър]]
 
== Преместващи регистри ==
Преместващия регистър представлява група от последователно свързани тригери, при които при постъпване на тактов импулс информацията се предава към следващия тригер. Основното предназначение на преместващите регистри е за преобразуване на информацията от последователен в паралелен вид и обратно. Преместващите регистри се класифицират по следния начин :
 
=== По начина на първоначално записване на информацията ===
* с паралелно извеждане – всеки тригер има изход да извеждане на съответния разряд.
 
В зависимост от класификацията преместващите регистри могат да бъдат :
* с [[последователно въвеждане]] и [[последователно извеждане]]
* с последователно въвеждане и [[паралелно извеждане]]
 
[[Категория:Цифрова електроника]]
[[Категория:КомпютъренКомпютърна хардуерпамет]]