Разлика между версии на „Цибрица“

м
„ ѝ “ вместо „ й “
м („ ѝ “ вместо „ й “)
Фауна
 
От 23 до 30 юни 1984 тогавашното Българско природоизпитателно дружество по инициатива на дългогодишния му председател Илия Яков, провежда първата изследователска експедиция ("Цибрица' 84"), по време на която участниците изследват животинския свят по цялото протежение (88 km) на реката от изворите йѝ при с. Смоляновци до нейното устие при с. Долни Цибър. Установени са 64 вида птици, 10 вида земноводни и влечуги, 10 вида бозайници (освен прилепите) и др. <ref>Боев, З. 1984. "Цибрица - 84". - Природа и знание, 9: 34.</ref><ref>Боев, З. 1985. Птиците от долината на река Цибрица. - Природа и знание, 7: 28-29. </ref>.
 
 
43 645

редакции