Разлика между версии на „Горнотракийска низина“

м
→‎Климат и води: печатна грешка
м (Премахнати редакции на 95.43.101.65 (б.), към версия на LordBumbury)
м (→‎Климат и води: печатна грешка)
Сравнително малките валежни количества, високото средно термично ниво, голямото изпарение, малкия наклон на релефа и порьозните кватернерни наслаги обуславят незначителния модул на оттока — 1-5 l/s/km<sup>2</sup>. Той е особено малък (1 l/s/km<sup>2</sup>) в най-ниските места на низината, а по периферията и&#768;, където валежните количества се повишават и наклонът се увеличава достига до 5 l/s/km<sup>2</sup>).
 
Протичащите през Горнотракийската низина по-големи реки (леви и десни притоци на Марица), идващи от съседните планински области до голяма степен запазват формирания в тези области речен режим. Неговото нарушаване тук се обуславя от големия териториален обхват на областта, от физикогеографските и&#768; особености и от значителното пряко и косвено влияние на човека. Реките, които формират своя отток в пределите на низината (главно малки и къси леви притоци на Марица и десни на Сазлийка), са къси, с малък дебит и непостоянен отттокотток. Неговият максимум се проявява през зимата (февруари и март), а минимумът е ранно есенен (септември и октомври). Тези особености на оттока свидетелстват за преобладаващото дъждовно подхранване на реките. Голяма част от водите на реките протичащи през низината, както и подземните води се използват за напояване.
 
== Почви и растителност ==
29

редакции