Разлика между версии на „Стамболово (община)“

В южната част на общината, от запад на изток, по границата с [[община Крумовград]], на протежение от 18 – 19 km протича част от средното течение на река [[Арда]]. Югозападно от село [[Рабово]] е изградена преградната стена на големия [[Студен кладенец (язовир)|язовир Студен кладенец]], като в пределите на община Стамболово попада част от „долната“ му част. След това река [[Арда]] последователно преминава през Рабовското долинно разширение, пролома в района на село [[Котлари]] ([[община Крумовград]]) и Долнополското долинно разширение, след което напуска пределите на общината.
 
В северната част на общината, през селата [[Царева поляна]] и [[Жълти бряг]] протича част от горното и част от средното течение на река [[Бързей (река)|Бързей]], десен приток на [[Харманлийска река]]. В средата на общината от юг-югозапад на север-североизток протича горното течение на [[Бисерска река]] (десен приток на [[Марица]]).
 
В средата на общината от юг-югозапад на север-североизток протича горното течение на [[Бисерска река]] (десен приток на [[Марица]]). Тя извира под името Домуздере на 425 m н.в. от западната част на рида [[Гората]] в [[Източните Родопи]], на 700 m южно от село [[Поповец]] и тече в широка алувиална долина между ридове [[Чал (рид)|Чал]] на северозапад и [[Гората]] на югоизток през селата .
 
== Население ==