Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
 
'''Община Върбица''' е разположена в Североизточна [[България]] и е една от съставните общини на [[Област Шумен]].
 
 
== География ==
==== Води, климат, полезни изкопаеми ====
Основна водна артерия на общината е река [[Голяма Камчия]]), която протича през нея от запад на североизток с част от горното си течение. Тя навлиза в общината югозападно от село [[Менгишево]] и след 5 km влива водите си в големия [[Тича (язовир)|язовир Тича]] (7-ми по големина в България с площ от 18,7 km<sup>2</sup>). След като изтече от него образува красив пролом между [[Преславска планина|Преславска]] и [[Драгоевска планина]] и напуска пределите на община Върбица. На нейна територия тя получава три по-големи притока, което се вливат в язовира.
: – [[Герила (река)|Герила]] (21 km). Тя води началото си под името Дигудере от източната част на [[Котленска планина]], на 838 m н.в., на около 2 km южно от връх Инджебурун (1 000 m). До град [[Върбица]] тече в североизточна посока в тясна и дълбока долина, обрасла с широколистни гори. След като напусне града продължава на север в широка алувиална долина в историко-географската област [[Герлово]] и се влива отдясно в река [[Голяма Камчия]] на 186 m н.в., на 300 m югозападно от село [[Кьолмен]]. При високи води на язовир "[[Тича (язовир)|язовир Тича]]" устието и&#768; се залива и реката се влива в язовира. Площта на водосборният ѝ басейн е 95 km<sup>2</sup>, което представлява 1,8% от водосборния басейн на река [[Камчия]].
: – [[Драгановска река]] (Вардунско дере) – протича през общината с най-долното си течение и се влива отляво в [[Тича (язовир)|язовир Тича]] западно от село [[Ловец (Област Шумен)|Ловец]];
: – [[Елешница (приток на Голяма Камчия)|Елешница]] (30 km). Реката води началото си от западната част на [[Върбишка планина]], на около 300 m южно от вр. Мандрабунар (1 000 m), в непосредствена близост до [[Върбишки проход|Върбишкия проход]]. В началото тече на юг, а след това на североизток, като проломява [[Върбишка планина]] в дълбока и залесена долина. При село [[Бяла река (Област Шумен)|Бяла река]] навлиза в най-източната част на историко-географската област [[Герлово]] и на 1,4 km северно от село [[Тушовица]] се влива се в югоизточния ръкав на „[[Тича (язовир)|язовир Тича]]“. Площта на водосборният ѝ басейн е 179 km<sup>2</sup>, което представлява 3,3% от водосборния басейн на река [[Камчия]].
: – [[Елешница (приток на Голяма Камчия)|Елешница]] (30 km).
 
== Население ==