Разлика между версии на „Върбица (община)“

Между [[Върбишка планина|Върбишка]] и [[Котленска планина]] на юг и [[Преславска планина|Преславска]] и [[Драгоевска планина]] на север и североизток под формата на голям триъгълник се простира източната част на историко-географската област [[Герлово]].
 
==== Води, климат, полезни изкопаеми ====
Основна водна артерия на общината е река [[Голяма Камчия]]), която протича през нея от запад на североизток с част от горното си течение. Тя навлиза в общината югозападно от село [[Менгишево]] и след 5 km влива водите си в големия [[Тича (язовир)|язовир Тича]] (7-ми по големина в България с площ от 18,7 km<sup>2</sup>). След като изтече от него образува красив пролом между [[Преславска планина|Преславска]] и [[Драгоевска планина]] и напуска пределите на община Върбица. На нейна територия тя получава три по-големи притока, което се вливат в язовира.
: – [[Герила (река)|Герила]] (21 km). Тя води началото си под името Дигудере от източната част на [[Котленска планина]], на 838 m н.в., на около 2 km южно от връх Инджебурун (1 000 m). До град [[Върбица]] тече в североизточна посока в тясна и дълбока долина, обрасла с широколистни гори. След като напусне града продължава на север в широка алувиална долина в историко-географската област [[Герлово]] и се влива отдясно в река [[Голяма Камчия]] на 186 m н.в., на 300 m югозападно от село [[Кьолмен]]. При високи води на „[[Тича (язовир)|язовир Тича]]“ устието и&#768; се залива и реката се влива в язовира. Площта на водосборният ѝ басейн е 95 km<sup>2</sup>, което представлява 1,8% от водосборния басейн на река [[Камчия]].