Разлика между версии на „Наборна военна служба в България“

Съгласно подписания [[Парижки мирен договор(1947)]] [[Народна република България]] има право на 65 хил души армия при запазване на задължителната военна служба.Действащият закон за воанните сили на царството е променен в закон за военните сили на НРБ а от 1950г възрастта на повикване на редовна военна служба е намалена от 20г на 18г.Променя се и редът на издаване на военната книжка на военнослужещите на редовна военна служба при който тя се издава при постъпване във войсковото поделение а не както дотогава преди това от военното окръжие. През 1953г е създадена нова система на военни окръжия като за всяка околия има по едно военно окръжие а за София 5 регионални подчинини на столично военно окръжие.През 1958 е гласуван от 29 обикновено народно събрание Закон за всеобщата военна служба с който всички мъже граждани на НРБ от 18 до 28г подлежат на Редовна военна служба от две години за завършилите средно образование а за завършилите висше обарзование срока е 1г и 6 месеца като те служат в Школи за запасни офицери а всички мъже след изслужване на редовната си военна служба подлежат на повикване в на служба в запаса до 55г за войниците и младшите офицери и 60г за старшите офицери докато жените водещи се на военен отчет в запаса имат пределна възраст за това за войниците 45г за младшите и старшите офицери 55г. Българските наборни военнослужещи взимат участие ежегодно в учения на подписания през 1955г [[Варшавски договор]] на който НРБ е член до 1991г неотклонно . Наборни военнослужещи от БНА участват във военни операции на Варшавския пакт като интервенцията по време на [[Пражка пролет]] 1968 г в [[Чехословакия]] , през периода на т. нар. [[Възродителен процес]] 1984-1989 в операции срещу турски терористи и вълнения на турско населения участват български военни части както и вътрешни войски съставени и от наборни военнослужещи. През 1954г наборната военна служба се изпълнява и в транспортни войски а от 1985 след създаването им и във войските на министерство на вътрешните работи наричани още вътрешни войски. През годинте на социализма ежегодно се организират учебно-мобилизационни мероприятия наричани още запас на които преминават повечето български граждани. Най голяма численост и размах БНА получава по времето когато [[Тодор Живков;; е Гнерален секретар на Цк на БКП и Председател на Държавния съвет на НРБ Към 10 ноември 1989г Българската народна армия начислява 152 хил души 3/4 от които са наборни военнослужещи.
 
=== В Република България 1991-2007===
С политическите промени от 10 ноември 1989г при които е свален от власт генералния секретар на Цк на БКП и Председател на Държавния съвет на НР България [[Тодор Живков]] България тръгва по коренно различен път на рзвитие от предишния строй. През юли 1990г 7 мо Велико народно събрание гласува промени в закона за всеобщата военна служба в България с който редовната военна служба е намалена от две години на една година и шест месеца за завършилите средно образование и 1 г за вишистите. Незавсимо от това започналата несигурност и безредие в обществото довеждат до зачестяване на извращения в армията организирани от наборни войници на стара сужба срещу наборни войници новобранци.През декеври 1995г 37 мо обикновено народно събрание гласува закон за отбраната и въоръжените сили на Република България с който за пръв път задължителната военна служба е наречена наборна военна служба. Съгласно чл 98 от закона "Всички мъже граждани на република България които са навършили 18години подлежат на наборна военна служба".Законът постановява че на постъпилите на наборна военна служба се присвоява звание редник или матрос и се назначават на първа войнишка длъжност и че на всеки военнослужещ на наборна военна служба се издава военна книжка заверена от командира или началника на поделението коята е документ за самоличност и удостоверяваща изпълнинето на наборна военна служба . През декември 1997г след инцидент с наборен войник от вътрешни войски пред посолството на Япония при който е убит срока на наборната военна служба е изменен на 1г за завършилите средно образование и 9 месеца за вишистите. От 1998г всички набони военнослужещи в БА носят камуфлажна униформа социалистически образец и червени и сини барети за Сухопътни войски и Военновъздушни сили като са премахнати парадните куртки и фуражки и т.нар въшкарник - шаячна униформа на въоръжение в българската армия от 1941г в различни разновидности. През 2001г влизат в сила промени на закона за отбраната и въоръжените сили с които срока на наборната военна служба е намален на 9 за завършилите средно образование и 6 за вишистите.След приемането на България за член на НАТО наборната военна служба е премахната на 31 декември 2007г с решение на 40 то обикновено народно събрание , като последния набор служил тази служба е набор 1988 III смяна.
 
 
==Източници==
Анонимен потребител