Разлика между версии на „Ракета“

44 байта изтрити ,  преди 3 години
м
без right/дясно в картинки (x1); форматиране: 2x А|А(Б)
м („ѝ“ вместо „й“)
м (без right/дясно в картинки (x1); форматиране: 2x А|А(Б))
{{към пояснение|Ракета|Ракета (пояснение)}}
[[КартинкаFile:Apollo11-Launch-Tower-Camera.jpg|right|thumb|Изстрелването на Аполо 11 с първите хора, които ще стъпят на Луната]]
[[Картинка:Surveyor 1 launch.jpg|мини|вдясно|Ракета Атлас на САЩ]]
[[Картинка:Proton Zvezda.jpg|мини|вдясно|Ракета Протон на Русия]]
'''Ракета''' е летателен апарат, движещ се посредством реактивна сила, създавана чрез изхвърляне на част от собствената му маса. За да лети ракетата, не е задължително наличието на [[въздух|въздушна]] или [[газ|газова]]ова среда — тя може да лети както в [[атмосфера]]та, така и във [[вакуум]].
 
Ракетите се задвижват с твърдо или течно ракетно гориво. При изгарянето си горивото образува газова струя, която предизвиква движение на реактивен принцип - виж [[Трети закон на Нютон]].В дадения случай това ще гласи: ''Теглителната сила на ракетния двигател е равна на скоростта на изгорелите газове умножена по тяхната маса''.
 
==== Корпус ====
Кор­пу­сът на раке­тите е кух цилин­дър, чиято цел е да поме­щава [[Пропелант|пропелантътпропелант]]ът на раке­тата и ней­ния дви­га­тел. Към него се пос­та­вят следните изис­к­ва­ния – да е кол­кото се може по-лек и кол­кото се може по-здрав. Кон­с­т­рук­ци­ята на кор­пуса силно зависи от раз­ме­рите на раке­тата – ако раке­тата е малка и лека, е дос­та­тъчно да се изпол­зва тръба в пре­кия сми­съл на думата, която се изра­ботва от поли­мер, ком­по­зи­тен мате­риал  или лек метал. Масив­ните ракети имат по-усложнена кон­с­т­рук­ция на кор­пуса, напо­до­бя­ваща тази на фюзе­лажа на само­ле­тите. Фор­мата на кор­пуса се задава от мно­жес­тво здрави рамки с пръс­те­но­видна форма, съе­ди­нени помежду си с метални еле­менти, прос­ти­ращи се над­лъж по раке­тата и нари­чани стрин­гери. От вън­ш­ната страна на този „скелет”се пос­тавя обшив­ката, която пос­реща въз­душ­ното нато­вар­ване и го пре­дава рав­но­мерно на сило­вите еле­менти – рамките.
 
Типът на раке­тата също оказва вли­я­ние върху кон­с­т­рук­ци­ята на кор­пуса й. Нап­ри­мер раке­тите, изпол­з­ващи твърдо гориво, извър­ш­ват изга­ря­нето му нап­раво в кор­пуса на раке­тата. Това озна­чава, че кор­пу­сът трябва да понася допъл­ни­телно нато­вар­ване от висо­кото наля­гане вътре и сле­до­ва­телно обшив­ката ще бъде по-дебела.
423 033

редакции