Разлика между версии на „Род (граматика)“

м
форматиране: 1x А|А(Б)
м (структура)
м (форматиране: 1x А|А(Б))
 
=== Изследвания върху смисъла ===
Граматическата категория род, като класифицираща и словоизменителна, е присъща на [[Семитски езици|семитските]] и на повечето [[Индоевропейски езици|индоевропейски езици]]. Родова диференциация може да се отбележи при съществителните имена, прилагателните, числителните, местоименията, глаголите и дори в някои частици (''бе, ма, мари'').
 
Полският езиковед Ян Бодуен де Куртене е провел изследване „За връзката на граматичния род със светоразбирането и душевното състояние на хората, говорещи на езици, които различават рода”, което е на широка съпоставителна основа (индоевропейски езици, семито-хамитски езици, хотентотски). Същинското разграничение по род – мъжки, женски, среден или мъжки и женски - се наблюдава само в индоевропейските езици, като се изключват някои от тях. Основата, на която се извършва подобна диференциация в някои неиндоевропейски езици е от друг тип. От изследването става ясно, че механизмът на разграничаването на родовете в индоевропейските езици е случайна и хаотична сексуализация на целия субстанциален свят. Ученият обвързва проблема за рода с „вечното memento sexus” и с определени тенденции в литературата, изкуството, митологичните представи и други прояви на духовния живот на носителите.
552 341

редакции