Разлика между версии на „Троп“

106 байта изтрити ,  преди 4 години
м
форматиране: 6x А|А(Б)
Етикети: Редакция чрез мобилно устройство Редакция чрез мобилно приложение
м (форматиране: 6x А|А(Б))
'''[[Алегория]]''' — при този вид метафора отвлечено понятие за нравствено качество на човека се изразява чрез предмет, явление, животно. Например в пословици, поговорки, басни чрез образи на животни се представят положителни или отрицателни качества на човека — лъв — смелост, заек — страх, лисица хитрост, вълк — алчност, змия — коварство, магаре — упорство, мечка — груба сила, мравка — трудолюбие, щурец — безгрижие и др.
 
'''[[Метонимия|Метонимията]]та''' — свързва два обекта на базата на някаква зависимост между тях.
Метонимиите биват например по:
* общност на мястото — Върхът отговори с други вик: Вазов) — вместо „опълченците, които са на върха“;
* съотношение съд и съдържание — тя ставаше скъперница и броеше чашките на стареца (Елин Пелин) — вместо „количеството вино в чашките“ и др.
 
'''[[Синекдоха|Синекдохата]]та''' е с характеристики, много близки до метонимията. При нея видовото название представя родовото
Например
* хляб вместо храна;
* частта представя цялото — при теб дойдох, о, бащино огнище (Иван Вазов) — вместо „бащин дом“,
 
'''[[Оксиморон|Оксиморонът]]ът''' е вид стилистично средство — троп, съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези), което създава контрастна изразителност на тяхната образност. Например „сладка мъка“ или „Живият труп“ (Л. Н. Толстой). Разглежда се като разновидност на метафората.
 
'''[[Хипербола|Хиперболата]]та''' се гради върху силно преувеличение на количество и качество,
срв.: Далече, / цял век далече са от мен / миражите на вчерашния ден (Пейо Яворов).
 
'''[[Литота|Литотата]]та''' е противоположна на хиперболата — чрез нея се осъществява омаловажаващо, сдържано утвърждаване на някакво положително качество или определени признаци се представят като едва забележими и дори липсващи,
напр. имам си мъжленце — нося си го в кошничка (народна песен); ти не си лишен от дарбица книжовна (Стоян Михайловски).
 
# Два противопоставени предмета на речта със свои характеристики
 
'''[[Контраст|Контрастът]]ът''' е много близък до антитезата, но е противопоставяне на разгърнати цялости — картини, образи, описания на душевни състояния и др. Може антитезата да е в основата на контраста както в цитирания пример от „Черна песен“ на Димчо Дебелянов.
 
'''[[Оксиморон]]''' — чрез тази фигура предметът на речта се характеризира с противоречащ на неговата същност признак. По този начин едното понятие изключва другото. Така получената смислова цялост допринася за изразителността на речта: жив труп, умен глупак, говорещо мълчание, голям малък човек, плаче смеейки се
560 984

редакции