Разлика между версии на „Уикипедия:Вътрешни препратки“

редакция без резюме
 
При наличието на милиони сайтове и при десетките, стотици и хиляди резултати връщани при търсения, нагласата на съвременните потребители в Мрежата е в общия случай само да преглеждат по диагонал текстовете, преди да решат дали си струва да ги прочетат изцяло. Сред опорните точки на вниманието са такива неща като съдържания и заглавия в страницата, съпътстващи изображения и хипервръзки в рамките на текста. Специално хипервръзките в Уикипедия е възприето да се наричат '''''препратки''''' и биват три вида, в зависимост от това накъде сочат:
* ''вътрешни препратки'' – към други страници в '''''този''''' проект ([[Уикипедия на български език]]),
* ''междууикита'' – към страници от други [[Уикипедия:Сродни проекти|сродни на този проекти]], поддържани от [[Фондация Уикимедия]], или
* ''външни препратки'' – към изцяло външни на Фондацията сайтове.
 
Освен че се наричат по различен начин, трите вида хипервръзки и изглеждат различно (при стандартни настройки). Вътрешните препратки са по-тъмно сини, препратките към сродни проекти са по-светло сини, а външните връзки са светлосини и завършват с иконката [[Image:External.svg|10px]].
Не е строго установено, но практиката е в рамките на текста на статията да се съдържат преимуществено вътрешни препратки, а [[Уикипедия:Външни препратки|външните]] да се оформят в самостоятелен раздел в дъното на статията. [[Уикипедия:Междууики|Междууикитата]] обикновено са разположени отстрани. Препоръката външни препратки да се поставят пестеливо важи и за вътрешните.
 
Противопоказно е да се поставят хипервръзки към всички възможни думи в една статия. Тази практика е известна като [[:en:overlinking|overlinking]]. Повишената гъстота на препратките може да отвлече вниманието от онези истински ценни препратки, които читателят ще има полза да последва. Може да се направи известен аналог с препратките от типа ''"вж„вж ..."'', които съдържат хартиените енциклопедии и речниците. Представяте ли си всяка втора дума в енциклопедия да е последвана от ''"вж„вж ..."''? Не, броят на препратките не трябва да затруднява четенето.
 
Изборът на препратки с добавена стойност не винаги е лесен и еднозначен. Например, има смисъл да се сложи препратка към статията за числото три в статията триъгълник, но едва същия смисъл има от препратка към статията за числото пет в статията за романа „Кланица 5“.
* поставянето на една и съща препратка множество пъти, тъй като излишните препратки претрупват страницата и правят поддръжката ѝ по-трудоемка. Случва се при по-дълги статии една и съща смислена по отношение на съдържанието препратка да се повтори през достатъчно голямо количество текст, но от повторения при малки статии или в рамките на един раздел няма смисъл.
* отделните препратки към няколко думи от едно словосъчетание, в случаите когато самото словосъчетание представлява заглавие на статия. Примерно, поставяйте препратка към ''„[[Герб на България]]“'', а не към ''„[[Герб]] на [[България]]“''. Тези препратки вероятно ще бъдат много по-интересни, полезни и информативни за читателя, и по всяка вероятност на свой ред съдържат като препратки отделните думи от словосъчетанието (докато обратното не е толкова вероятно).
* автореференции – препратки, които сочат към себе си пряко или посредством [[Уикипедия:Преместване и пренасочване|пренасочваща страница]]. Тези кръгови хипервръзки са дразнещи за читателите.
* препратки към думи в пояснителните страници, които сами по себе си не са обект на пояснението. Общото правило е: на всеки ред от списъка по една препратка (към алтернативно значение), понеже всички допълнителни препратки могат да заблудят читателите.
 
Уикипедия има статии за дните от годината, за месеци, години, десетилетия, столетия и хилядолетия. Общото правило е да се поставят препратки към такива статии само в случай, че има вероятност получената по този начин информация реално да задълбочи познанието на читателя в интересуващата го материя.
 
Датите, съдържащи ден, месец и година, в общия случай се оформят като препратки. Практиката е денят и месецът да образуват една препратка, а годината – друга. Месецът се изписва с думи и с малка буква. Така например, препратката върху днешната дата се записва така: <code><nowiki>[[</nowiki>{{CURRENTDAY}}&nbsp;{{CURRENTMONTHNAME}}]]&nbsp;<nowiki>[[</nowiki>{{CURRENTYEAR}}]]</code>, което на екрана изглежда така: [[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]] [[{{CURRENTYEAR}}]].
 
Отделни споменавания на месеци и дни от седмицата в общия случай не се форматират като препратки. По отношение на годините няма единодушие – някои потребители винаги избягват тези препратки, други – винаги ги слагат, а трети – поставят, когато има налични, препратки към статии или раздели от статии посветени на даден отрязък от време в контекста на дадена тематична област, например: „2007 година в киното“, „19 век в българската история“.
 
=== Раздел „Вижте също“ ===