Разлика между версии на „Команчи“

редакция без резюме
(Нова страница: „'''Команчите''' ({{Lang-en|Comanche}})са голям северноамерикански индианци|инди...“)
 
== Култура ==
== Подразделения ==
Команчите не са единно племе, а се подразделят на няколко големи дивизии или племена и на няколко малки отделни групи:.
 
Имената на отделните племена и групи не са определени с точност, тъй като някои от имената в списъка може да са синоними на дадена група. Често групите имат и шеговити или обидни имена, с които са наричани от останалите групи.
 
'''Племена'''
*Юпе – (Хопене (Hʉpenʉʉ) – „горски хора“, изписвано на испански като Hupe, Hoipi) – група от 18 век, най-вероятно предшественици на нокони, куахади и на местната група хоис.
*Юпе
*Коцотека (Kʉtsʉtʉʉka) – „ядящите бизонско“
*Куахади Куохада, Куахаре (Kwaarʉ nʉʉ) – „ядящите антилопи“, наричани също и Куахихеки (Kwahihʉʉ ki) – „носещи сянката върху гърбовете си“, заради живота им в Ляно Естакадо.
*Куахади
*Нокони (Nokoni nʉʉ – движещите се, връщащите се), наричани също и Ноуиека (Noyʉhkanʉʉ – тези, които не стоят на едно място). По-късно са наречени Тоцо Нойекане Децанайека (Tʉtsʉ Noyʉhkanʉʉ Detsanayʉka – основно подразделение, което е имало значително влияние сред танима и тенауа. Двете се разглеждат като техни разделения.
*Паркином
**Танима (Tanimʉʉ) наричани също и Дехай (Dehaʉi) или Тевауиш (Tevawish) – „ядящите черен дроб“
*Нокони
**Тенауа, Тенауит (Танахуа – живеещите надолу по потока) – живели южно от ноконите. Група отцепила се от ямпярика. Унищожени от мексиканците през 1845 г.
*Пехнатерка
*Пенатека (Penatʉka Nʉʉ, Pihnaatʉka, Penanʉʉ – ‘ядящите мед’), наричани също и Пехнатерка (Pehnahterkʉh – ‘осите’)
*Пенатека
*Ямпарика, Япарека (Yaparʉhka), също и Япай не (Yapai Nʉʉ) – „ядящите корени“, понякога са наричани и Видийо не, Видийо, Видийо япа (Widyʉ Nʉʉ, Widyʉ or Widyʉ Yapa) – ‘хората сови’, по-късно са наречени Тоцаконане (Tʉtsahkʉnanʉʉ – ).
*Танима
*Пагацу (Pagatsʉ), Пакахце (Pa'kah'tsa – ‘в началото на потока’), наричани също и Панайте (Pahnaixte – ‘живеещите нагоре по потока’)
*Тенауа
*Моцаи (Mʉtsahne) – унищожени от мексиканците през 1845 г.
*Видиуни
*Ямпарика
'''Отделни малки групи'''
*Пахораих (Pahʉraix – ‘воден кон’), наричани също и Паркином (Parkeenaʉm) или Паки неме (Paki Nʉmʉ) – ‘водните хора’,
*Дицакана
*Гуаге джохе
*Хайненаури
*Кеуацана
*Куаши
*Моцаи
*Мувинаборе
*Ноунием
*Нонаим
*Пагацу
*Похои
*Уааих
*Япаор
 
== История ==