Шаблон:Родословно дърво на Нерво-Антониновата династия: Разлика между версии

{{familytree |RUPA| |ANV|v|RUPF| |SAB|-|HAD|~|AOS| |PAU|RUPA=[[Рупилия Ания]]|RUPF=[[Рупилия Фаустина]]|ANV=[[Марк Аний Вер|М. Аний Вер]]|SAB=[[Вибия Сабина]]|HAD=[[Адриан (император)|Адриан]], осиновен син (117-138)|AOS=[[Антиной]]|PAU=[[Паулина (сестра на Адриан)|Паулина Млада]]|boxstyle_HAD=background-color: #e9a5d8;}}
{{familytree| | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |D|~|~|7| | | |!}}
{{familytree|DL|v|MAV| |MAL| |FAU|v|ANT| |LAC| |JPA|DL=[[Домиция Луцила]]|MAV=[[Марк Аний Вер (претор)|Марк Аний Вер]]|MAL=[[Марк Аний Либон|М. Аний Либон]]|FAU=[[Фаустина СтараСтарша]]|ANT=[[Антонин Пий]], осиновен син (138-161)|LAC=[[Луций Елий|Елий]], осиновен син|JPA=[[Паулина (племеница на Адриан)|Юлия Паулина]]|boxstyle_ANT=background-color: #e9a5d8;}}
{{familytree| |,|-|^|-|.|F|~|~|v|-|-|-|v|-|^|-|v|~|~|7|!| | |!}}
{{familytree|ACF| |MAU|v|FAI| |AFD| |CET| |:|!| | |SAL|MAU=[[Марк Аврелий]], осиновен син (161-180)|FAI=[[Фаустина Млада]]|ACF=[[Ания Корнифиция Фаустина|Корнифиция Фаустина]]|AFD=[[Аврелия Фадила]]|CET=Марк Антонин и Марк Галерий Антонин|SAL=[[Гней Педаний Фуск|Салинатор]]|boxstyle_MAU=background-color: #e9a5d8;}}