Разлика между версии на „Регистър (компютър)“

Съществуват следните разновидности паралелни регистри :
*регистър с режим "нулиране-запис-четене" - записът се предхожда от [[нулиране]] на тригерите. След подаване на записваната информация се подава [[записващ импулс]] на тактовия вход
* регистър с режим "запис-четене" - премахната е операцията нулиране. Думата се въвежда в парафразен код. Реализират се с RS тригери, канокато на входовете S и R се подават правата и инвертна стойност на съответния разряд.
*регистри с "четене в прав и обратен код" - чете информацията от правите и инверсни изходи на тригерите.
 
Анонимен потребител