Разлика между версии на „Сортиране чрез пряка селекция“

Правописна поправка.
м (форматиране: 4x нов ред, 3x тире, 2x точка, 15 интервала, 6lokavica, запетая, кавички (ползвайки Advisor))
(Правописна поправка.)
вмъкването, защото работи много по-ефикасно, ако масивът е сортиран или „близо до сортиран“.
 
Накрая, методът ена пряката селекция е доста по-малко производителен върху големи масиви от Θ(n log n) разделяй-и-владей алгоритми като метода на сливане
(merge sort). Обаче методът на пряката селекция и методът на вмъкване са по-бързи, когато работят върху малки масиви (10 – 20 елемента). Полезна оптимизация
в практиката за рекурсивните алгоритми е да се смени към метода на вмъкване или метода на пряката селекция, когато елементите от несортирания масив станат
Анонимен потребител