Разлика между версии на „Турски език“

== Граматика ==
{{Основна|Турска граматика}}
===Съществителни имена===
===Местоимения===
===Прилагателни===
===Глаголи и глаголни времена===
===Словоред===
Словоредът в турския език е много по-различен от българския:
* сказуемото (глаголът) винаги е в края на изречението;
Анонимен потребител