Разлика между версии на „Турски език“

===Съществителни имена===
===Местоимения===
 
{| class="wikitable"
|+ Лични местоимения в турския език
! Лице и число
! Именителен падеж
! Винителен падеж
! Родителен падеж
! Дателен падеж
! Местен падеж
! Отделителен падеж
|-
| 1. л. ед. ч.
| ben – аз
| beni
| benim
| bana
| bende
| benden
|-
| 2. л. ед. ч.
| sen – ти / siz – вие (учтива форма)
| seni
| senin
| sana
| sende
| senden
|-
| 3 л. ед. ч.
| o – той, тя, то
| onu
| onun
| ona
| onda
| ondan
|-
| 1 л. мн. ч.
| biz – ние
| bizi
| bizim
| bize
| bizde
| bizden
|-
| 2 л. мн. ч.
| siz – вие
| sizi
| sizin
| size
| sizde
| sizden
|-
| 3. л. мн. ч.
| onlar – те
| onları
| onların
| onlara
| onlarda
| onlardan
|}
 
===Прилагателни===
===Глаголи и глаголни времена===
Анонимен потребител