Разлика между версии на „Пространство-време“

'''Пространство-време''' е физически и математически модел, който комбинира [[пространство]]то и [[време]]то в единен пространствено-времеви континуумконтиниум. В съответствие с [[теория на относителността|теорията на относителността]], [[Вселена]]та има 3 пространствени и едно времево измерение.
 
Понятието пространство-време е допустимо и в класическата механика, но в нея обединението е изкуствено, защото времето се разглежда като постоянно и, универсално и независимо от движението на наблюдателя. В теорията на относителността времето е неотделимо и равнозначно на останалите три координати и зависи от движението на наблюдателя.
 
Броят на измеренията, които са необходими, за да се опише Вселената, все още не е ясен. [[М-теория]]та предлага 11. Все още те не могат да бъдат доказани експериментално.
Анонимен потребител