Разлика между версии на „УНИЦЕФ“

==Проекти на УНИЦЕФ България==
 
Семейство за всяко дете – цели чрез подкрепа, създаване на мрежа от услуги, които да предотвратят изоставянето на деца от семействата им в домове. Приемна грижа – Кампанията, обхващаща периода април - август 2010г. и имаща за цел повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно тази социална услуга.
 
Ранно детско развитие – кампания „Мълчанието днес, ражда викове утре" за ранното детско развитие, която обхващаща периода юни - октомври 2009 г. И имаща за цел повишаване на информираността на българските родители, журналисти, общественост и политици за важността на първите 3 години в развитието на децата, както и стимулиране на пълноценното общуване с децата в този период.
Анонимен потребител