Разлика между версии на „Термостат“

587 байта изтрити ,  преди 3 години
м
м (без right/дясно в картинки (x1))
'''Терморегулатор''' или '''термостат''' е прибор за поддържане на постоянна температура (от гръцки θερμός thermós „топъл,горещ“ и στατός "стоящ".) Това е прибор или възел, който с помощта на един датчик на температурата, измерва действителната температура, сравнява я с една зададена температура и чрез един регулиращ елемент я настройва до зададената (желаната) стойност.
 
== Начин на работа ==
ТермостатаТермостатът служи за това, да регулира една температуратемпературата до една желана (зададена) стойност и по-възможност да я поддържа по-възможност константнапостоянна. За да се изпълни тази задача, трябва непрекъснато да се измерва непрекъснато регулираната температура. Когато между зададената и действителната (измерената) температура се появи разлика, термостататермостатът трябва да се задейства, вза обратнада накомпенсира тази разлика посокаразликата. При сложните термостати типатипът на това задействанедействие може да бъдезависи пропорционално наот разликата . Като резултат на това задействане, това отклонениеразликата се намалява или изчезва напълно. При термостата това действиеДействието може да бъде включванетовключване или изключване на нагревател , включването или изключването на охлаждане и други.
 
Едно задействанеЗадействането на термостата става или при изменение на зададенатаизмерената температура (нова настройка) , или при изменениесмяна на действителнатазададената температура, вследствие(нова например на изменение на околната температура в помещениетонастройка). Звеното, което извършва сравнение между действителнатаизмерената и зададената стойност на температуратастойности и задава стойносттарежима на управление, се нарича [[регулатор. Включването на термостата става или при изменение на зададената температура или при изменение на действителната температура]].
 
=== Примери ===
* Термостати в радиатори за отопление и термостатни смесители за вода.
*Терморегулатора Терморегулаторите в ютията, хладилника и фурната , се състоисъстоят от температурен ключ.
*Термостатичното включване на охладителнияОхладителният кръг (радиаторния кръг) на [[Система за охлаждане на двигатели с вътрешно горене|охлаждащата течност]] на [[Двигател с вътрешно горене|двигателите с вътрешно горене]] включва термостат.
Видове
*Термостати за висока температура (300-1200 °С)
*Термостати за средна температура (-60 до 500 °С)
*Термостати за ниски температури (под -60 °С)
 
== Видове ==
===Механични термостати===
* Термостати за висока температура (300- – 1200 °С)
Това са термостати, при които и измерването на температурата и управлението се извършват по механичен начин
* Термостати за средна температура (-60 до 500 °С)
* Термостати за ниски температури (под -60 °С)
 
=== Механични термостати ===
===Комплексни регулатори за температура===
Това са термостати, при които и измерването на температурата, и управлението се извършват по механичен начин
*Електронни регулатори в радиатори за отопление, които регулират различна зададена температура през деня ,могат да се програмират за деня или за седмица, като се взема предвид и външната температура.
*Поялник с регулатор с термодвойка и електронен регулатор на температурата.
*Поялник с регулатор с фиксирана температура с използването на магнит с фиксирана определена [[температура на Кюри]].
*Регулатор на температурата с поддържане на температура в оборудване термостат
 
=== Комплексни регулатори за температура ===
===Термостат(апарат)===
* Електронни регулатори в радиатори за отопление, които регулират различна зададена температура през деня , могат да се програмират за деня или за седмица, като се взема предвид и външната температура.
[[File:Ba-nifti-1998-control-solution-1.jpg|thumb|Проверка на температурата на термостата с помощта на термометър]]
* Поялник с регулатор с [[термодвойка]] и електронен регулатор на температурата.
'''Термостат''' е [[апарат]], в който се поддържа постоянна [[температура]]. Използва се основно за лабораторна работа.
* Поялник с регулатор с фиксирана температура с използването на магнит с фиксирана определена [[температура на Кюри]].
* Регулатор на температурата с поддържане на температура в оборудване термостат
 
=== Лабораторен термостат ===
Състои се от изолиран за топлината съд, съдържащ нагревателна среда – въздух, течност и др., в който постоянната температура се поддържа обикновено чрез автоматични регулатори. Термостати за ниска температура се наричат криостати. За термостати могат да се използват за кратко време и вани с фазово равновесие на нагревателната среда – кипене, размразяване и евтектични точки.<ref name="">Кратка Българска Енциклопедия-том 5</ref>
[[File:Ba-nifti-1998-control-solution-1.jpg|thumb|Проверка на температурата на термостата с помощта на термометър]]
Термостатът за лабораторна работа е [[апарат]], в който се поддържа постоянна [[температура]]. Състои се от топлинно-изолиран за топлината съд, съдържащ нагревателна среда – въздух, течност и др., в който постоянната температура се поддържа обикновено чрез автоматични регулатори. Термостати за ниска температура се наричат криостати[[криостат]]и. За термостати могат да се използват за кратко време и вани с фазово равновесие на нагревателната среда – кипене, размразяване и евтектични точки.<ref name="">Кратка Българска Енциклопедия- – том 5</ref>
 
== Източници ==