Отваря главното меню

Промени

== Архитектура ==
[[File:St Nikola Melnik Frescos.jpg|мини|250п|Стенописи от „Свети Никола“]]
„Свети Никола“ е [[неф|трикорабна]] [[базилика]], изградена от редуващи се слоеве на камък и тухли. Има три входа от запад и три [[Апсида (архитектура)|апсиди]] в най-източната част. Апсидите са полукръгли. Страничните са по-малки от тази в средата, която се откроява със сложен триделен прозорец и допълнителна украса. [[Притвор]]ътВ ецентралната добавенапсида презима вторияголям периодсинтрон на строителствочетири встъпала, XIIIвърху век<refкойто name="nikolova"/>по-късно, ипри епревръщането свързанна схрама трив входакатедрала, се наоса.издигнат Отпрестол северна ипет югстъпала. наВ наосацентралната има закрити галерииапсида, свързанипред сдиаконикона притвораи чрезпред входове.протезиса Южнатае галерияимало имаолтари иот самостоятеленмраморни входплочи навърху източнатамраморни систълбови. стенаПредапсидното ипространство е свързанаотделено директноот спротезиса наосаи чрез входдиаконикона с тридве каменнимасивни стъпала.стени, Насвързани западнияс ѝвисока крайарка. вПредапсидното миналотопространство е ималопокрито камбанария.с Втухлен севернатаполуцилиндричен галерия има полувкопано водохранилище с две камерисвод.<ref name="ЕПК2 411"/>
 
Притворът е добавен през втория период на строителство в XIII век<ref name="nikolova"/> и е свързан с три входа с наоса. От север и юг на наоса има закрити галерии, свързани с притвора чрез входове. Южната галерия има и самостоятелен вход на източната си стена и е свързана директно с наоса чрез вход с три каменни стъпала. На западния ѝ край в миналото е имало камбанария. В северната галерия има полувкопано водохранилище с две камери.<ref name="ЕПК2 411"/>
 
Според [[Богдан Филов]], посетил Мелник през лятото на 1915 година, църквата с олтара и без притвора е дълга 16,30 m и широка 13,30 m. Тя е разделена с два реда колони по три в ред. Стара постройка изглежда само олтарът. Дървените тавани и иконостасът са нови, а стените - наскоро измазани. Притворът и олтарът са покрити с [[фреска|фрескова живопис]]. На иконостаса са запазени две стари икони от XVII век.<ref>Богдан Филов. „Пътувания из Тракия, Родопите и Македония 1912 — 1916“. София, 1993, стр. 82-33.</ref>