Разлика между версии на „Аденозинтрифосфат“

м
без интервал преди запетая
(Грешки при набиране на текста)
м (без интервал преди запетая)
 
- Регистрация на АТФазната активност на изолирани митохондрии или субмитохондриални частици
АТФсинтетазният комплекс на митохондриите, след разпрягане на окислителното фосфорилиране (в присъствие на динитрофенол, след разрушаване на митохондриите, изолиране на субмитохондриални частици), катализира хидролизата на АТФ. Тази активност може да бъде регистрирана в среда, съдържаща 0,2 М захароза, 10 М KCI; 1 М АТФ, 1 М MgCI , 50 M трис-HCI (pH 7,5).
Ако обемът на добавките в реакционната среда е голям и надвишава 1-2 %, реакционната среда се приготвя по-концентрирана, така че след внасяне на добавките с известно количество вода крайната концентрация на разтвора да съответства на изчисленията.
 
43 088

редакции