Разлика между версии на „Селско стопанство“

м
интервал преди запетая
м (без right/дясно в картинки (x3))
м (интервал преди запетая)
Селското стопанство използва като цяло около 70% от ресурсите на прясна вода.<ref>{{cite web|editor=Molden, D.|url=http://www.iwmi.cgiar.org/About_IWMI/Strategic_Documents/Annual_Reports/2006_2007/pdf/IWMI%20Annual%20Report%202006-07.pdf|title=Findings of the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture|work=Annual Report 2006/2007|publisher=International Water Management Institute|accessdate=6 January 2014|format=PDF}}</ref> . Като си има предвид, че все повече прясна вода се използва от индустрията и за увеличаващото се население в градовете, се очаква увеличаващото се производство на селскостопанска продукция да трябва да се справя при използване на по-малко прясна вода. Използването на вода за напояване води до проблеми с околната среда като разрушаване на естествените влажни райони, и осоляване и [[водна ерозия на почвата|ерозия на почвата от неправилно поливане]]. Ако един човек се нуждае от около четири литра вода за директна консумация на ден, то за производството на храната необходима му на ден са необходими около 5000 литра вода.
 
Преобразуването на земята за целите на производство на стоки и услуги са основната причина за унищожаването на екосистемата на земята. и се счита за основната причина за унищожаването на биоразнообразието. Оценява се, че 39% до 50% от преобразуваната земя от човека.<ref name="Vitousek">{{cite journal|author1=Vitousek, P.M. |author2=Mooney, H.A. |author3=Lubchenco, J. |author4=Melillo, J.M. |year=1997|title=Human Domination of Earth's Ecosystems|journal=Science|volume=277|pages=494 – 499|doi=10.1126/science.277.5325.494|issue=5325}}</ref>. Около 24 % от земята се унищожава като екосистема от [[Засоляване на почвите|засоляване]] , превръщането ѝ в пустиня или обезлесяване.
 
Увеличеното съдържание на торове в почвата води до попадане на азот и фосфор във водните басейни, което от своя страна води до [[еутрофикация]]. Това предизвиква измиране на рибата и влошаване на биоразнообразието, както и унищожаване на водата във водните басейни като питейна.
В световен мащаб използването на пестицидите е увеличено от 1950 година до сега на 2,5 милиона тона годишно.<ref name="Pimentel pesticide">{{cite web|author1=Pimentel, D. T.W. Culliney |author2=T. Bashore |year=1996 |url=http://ipmworld.umn.edu/chapters/pimentel.htm |title=Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods |work=Radcliffe's IPM World Textbook |accessdate=7 May 2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130502115559/http://ipmworld.umn.edu/chapters/pimentel.htm |archivedate=2 May 2013 }}</ref> Световната здравна организация [[СЗО]] оценява през 1992 година, че са станали 3 милиона инцидента с пестициди, от които 220 хиляди със смъртен изход.изт 100 Разпределението на инцидентите показва, че при използване на 80% от пестицидите в развитите страни само половината от инцидентите са в тях. Това се обяснява с неизползването на предпазно облекло и неспазването на охраната на труда в развиващите се страни. Поради изграждането на резистентност на вредителите към пестицидите, се налага непрекъснато обновяване на използваните видове пестициди. Изследванията показват също, че засиленото използване на пестициди оставя следи в селскостопанската продукция предлагана за консумация, като например мляко за консумация.
 
Намаляването на количеството на използваните пестициди може да стане с използването на добри агротехнически практики като [[сеитбообращение]] , биологични методи за борба с вредителите като [[en|Push–pull agricultural pest management]]. Използването на отпадни продукти от животновъдството, например за торене подобрява баланса на почвата.
 
== Бележки ==
43 088

редакции