Разлика между версии на „Черна мряна“

м
 
== Описание ==
Живее на стада. Обикновено в тях [[Риба|рибките]] са от едно люпило и за това на едно място по време на [[риболов]] се ловят [[риби]] с едни и същи размери. Черната мряна рядко надхвърля 35 [[cm]] на [[дължина]], а теглото ѝ може да достигне и до 1 [[кг]]. [[Цвят (оптика)|Цветовете]] на [[мряна]]та силно зависят от околната среда. Най-често [[риба]]та е златиста, изпъстрена със ситни тъмни петънца. Ако обаче дъното е повече каменисто, отколкото песъчливо, можем да срещнем и биещи на [[сребро]] екземпляри. Гърбът при черната мряна винаги е тъмен. Плавниците най-често са жълтеникави на [[Цвят (оптика)|цвят]], но ако [[риба]]та е в брачен период, могат да бъдат и чисто [[Оранжево|оранжеви]]. Характерна за балканската мряна е аналната перка, която е силно прибрана към [[тяло]]то. От другите видове [[Мряна|мрени]] – от бялата – [[Barbus barbus]], маришката – [[Barbus cyclolepis]], и резовската – [[Barbus tauricus Kesseler]], я отличава последният удебелен лъч в гръбната перка. При черната мряна той е мек и не е назъбен в задния си край. [[Глава]]та на [[риба]]та е малко източена и удължена. [[Уста]]та е долна с месести и здрави устни, гарнирани с два чифта мустачки. Първата двойка мустачки е в ъглите на [[уста]]та и са по-големи. Втората двойка се намират на върха на муцуната и са по-малки.
 
== Източници ==