Разлика между версии на „Военна кампания“

''Кампаниите'' могат да се назовават и на името на главните военачалници, известен пример са [[Наполеонови войни|Военните кампании на Наполеон]].
 
== ПримерыПримери ==
* [[Кампания Тахмаспа II в Западной Персии]]
* [[Датская кампания Карла XII]]
* [[КрымскаяКримска война|Кримска кампания]]
* [[КавказскаяКавказска кампания Крымскойна войныКримската война]]
* [[ПольскаяПолска кампания (1939)|Полска кампания на вермахта, 1939 г.]]
** [[Польская кампания вермахта (1939)|Польская кампания вермахта, 1939 года]]
** [[Польский поход РККА|Польская кампания РККА, 1939 года]]
* [[Бессарабская кампания]]